Träbyggnadskonferensen du inte vill missa
Datum: 6/2 - 7/2

Träbyggnadskonferensen du inte vill missa

Den 6 – 7 februari anordnar projektet The Bioeconomy Region träbyggnadskonferensen Tree2Tower i Karlstad.

Konferensen samlar kompetens och deltagare från både Sverige och Norge för att lära av varandra, ta del av det senaste inom branschen, nätverka och skapa gränsöverskridande affärer. Varmt välkommen!

NÄR: 6-7 februari 2020
VAR: Karlstad CCC
PRIS: Kostnadsfritt deltagagande inklusive middag på kvällen 6 februari. Om du uteblir utan avanmälan och inte ersättare deltar, kommer vi dock att debitera dig 500 kr.
ANMÄLAN: Görs här senast den 24 januari
PROGRAMMET SOM PDF: hittar du här

Utställare på mässan

I samband med konferensen anordnas en mässdel för mingel vid registrering, fika och lunchpauser. Vill du och ditt företag ställa ut på mässan? Kul! Anmäl då detta via anmälningslänken ovan (anges i steg 2 när du anmäler dig till konferensen).

Program torsdag 6 februari

8:30 Registrering och kaffe

9:30 Välkommen till Tree2Tower 2020. Moderator Malin Thorsén, Bright Planet och representanter från Region Värmland, Paper Province och Innlandet fylkeskommune hälsar välkommen och inleder dagen.

9:40 The Bioeconomy Region, projektledarna Sofia Nibblén Berndtsson och Monica Svanberg presenterar projektet

Från mål till handling

9:55 Träbyggnation som möjliggörare för att nå FN:s hållbarhetsmål

10:15 Fika och mässa

10:45 Goda exempel på kommunala träbyggnadsprojekt från Sverige och Norge

 • Skola och simhall i Flesberg kommune, Norge – Oddvar Garaas
 • Går det att bygga sjukhus i trä i Sverige? – Magnus Falk, RISE
 • Växjö; Europas första moderna trästad – Johan Thorsell, Växjö kommun

11:30 Panelsamtal: Politisk handlingskraft för industriell träbyggnation – vilka åtgärder behövs för att möta utmaningarna? Talarna i det här blocket möts för att diskutera utmaningar och åtgärder.

11:50 Moderatorn tar tempen på publiken

12:00 Lunch och mässa

Vägen framåt – utblick för inblick

13:00 Sikta mot trädtopparna och nå himlavalvet. Kreativa entreprenören Mikael Genberg har arbetat med allt ifrån undervattenshotell till att sätta hus på månen, men också traditionell bygg- och fastighetsverksamhet. Här inspirerar han oss att tänka i nya banor.

13:45 Omvärldsspaning – europeiskt samarbete för en starkare bioekonomi

 • Nordic Wood Construction; fem trender i Norden inom industriell träbyggnation – Nic Craig, Nordic Wood in Construction Secretariat (ENG)
 • Mer information inom kort

14:15 Fika och mässa

14:45 Hur genomför man en framgångsrik upphandling av träbyggnation?

 • Klimatsmarta inköp av bygg – Hans Olaf Delviken, DIFI
 • Nytt verktyg för beräkning av CO2 i byggnationer – Gry Alfredsen, NIBIO
 • Byggproduktionens klimatpåverkan; myndighetskrav och praktiska verktyg för klimatdeklaration – Per Andersson, Föreningen Hållbart byggande i Värmland

15:45 Panelsamtal – Vilka verktyg behöver offentlig sektor för att öka upphandling av bygg i trä? Hans Olaf Delviken, Gry Alfredsen och Per Andersson

16:00 Moderatorn sammanfattar och avslutar dagen

19:00 Middag på Elite Stadshotellet

Program fredag 7 februari

8:30 Registrering och kaffe

9:00 Välkommen till konferensens andra dag, moderator Malin Thorsén, Bright Planet, inleder dagen

Inspiration till nya affärer

9:15 Framtidsföretag och start ups

 • Woup – spillvirke av KL-trä blir möbler för offentliga rum
 • Termowood – byggsystem av isolerade massivträ-element
 • Woodtube – lättviktsreglar av papper
 • Nock Massiva Trähus

10:15 Fika och mässa

10:45 Ny teknik för bättre och nya affärer

 • Vilka utmaningar finns med att bygga i trä? Och vilka lösningar finns idag på exempelvis brandsäkerhet, fukt och ljudproblem samt dimensionering av trähus?
 • Brandskyddade träfasader för flervåningshus – Krister Harnesk, Moelven Wood AB
 • Dimensionering av KLT i 3D – Per-Olof Jansson, Poji

11:45 Panelsamtal och frågor från publiken

12:00 Framtidens affärer växer i skogen, Maria Hollander, Paper Province

12:15 Lunch och mässa

Bioeconomy Region som nav för träbyggnation

13:15 Utmaningar och möjligheter med industrialisering av träbyggnadsbranschen, Lars Attersfors, Träbyggnadskansliet och Lennart Proper, Paper Province

13:45  Produktion och logistik: en utvecklingsresa med Valmet – en möjlighet för lärande mellan branscher?

14:05 IndBygg– ett affärdrivande nätverk för industriell träbyggnation, Gunnar Hellerström, Paper Province och Helene Vogelmann, Region Värmland

14:25 Roundtables och arbete i grupp – vilka utvecklingsområden ska vi satsa på? Gunnar Hellerström, Paper Province

Fika under gruppdiskussionerna

15:30 Återsamling och redovisning av gruppdiskussionerna, moderatorn ställer frågor till grupperna

16:00 Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

Några av talarna på Tree2Tower

Placeholder image

Mikael Genberg

Kreativ Entreprenör

Placeholder image

Maria Hollander

Paper Province

Placeholder image

Per Andersson

Hållbart byggande i Värmland

Placeholder image

Magnus Falk

RISE

Placeholder image

Gry Alfredsen

NIBIO

Placeholder image

Oddvar Garaas

Flesbergs kommun, Norge