Slutseminarium för InnoPels
Datum: 15/11 - 16/11

Slutseminarium för InnoPels

Den 15-16 november bjuder vi in till slutseminariet för InnoPels. Vi blickar tillbaka på vad som gjorts sedan projektstarten för två år sedan och vart vi står i dag.

InnoPels inleddes i november 2021 och har syftat till att utforska sågspåns egenskaper i form av pellets och dess förvaring.

De övergripande målen har omfattat att ta fram ny kunskap och bidra till:

  • Nya råvaruhanteringsrutiner för effektivare och minskad lagring och volymhantering av färskt sågspån.
  • Minskade problem med självuppvärmning och bildning av brandfarliga och giftiga gaser vid lagring av pellets.
  • Bättre kunskap om hur torkprocessen (lågtemperatur- resp. högtemperaturtorkning) i kombination med klentimmerspån resp. grovtimmerspån påverkar självuppvärmning och bildning av brandfarliga och giftiga gaser vid lagring av pellets.
  • Spektroskopiska metoder och modeller för att bedöma råvarans kvalitet/riskbenägenhet för varmgång (andel splint-/kärnved, innehåll av harts- och fettsyror) innan pelletering

Projektet har inkluderat aktörer från SLU, Karlstads Universitet, The Paper Province, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB, Bergkvist Siljan Skog AB. Det har finansierats av Vinnova, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB, Bergkvist Siljan Skog AB.

Avslutning i Gävle

Projektet rundas av med en slutkonferens i Gävle den 15-16 november.

Anmäl dig här!

Antalet platser är begränsade. Fylls de kommer projektdeltagare prioriteras och ändringar i bokning kan komma att göras.

Max fyra platser per företag/organisation.

Sista anmälningsdag är 6 november. Efter det görs anmälningar direkt till Michael.Finell@slu.se

Plats: Gävle, Monitor ERP Arena, Gavlehovsvägen 13

Program

Onsdag 15 november
12:00-13:00 Lunch, Monitor ERP Arena
13:00-13:15 Presentation av InnoPels
13:15-14:00 Laboratorieförsök, splint- och kärnved, torktemperaturer vid Karlstads Universitet
14:00-14:45 NIR-spektroskopi, kemiska analyser vid SLU
14:45-15:15 Fika
15:15-15:45 Industriförsök gjorda i Älvdalen
15:45-16:15 Industriförsök gjorda i Sveg
16:15-16:25 Resultatspridning
16:25-17:00 Nya projekt

17:30- Middag inkl. hockeymatch (Brynäs-Tingsryd, startar 19.00), Monitor ERP Arena

Torsdag 16 november
08:30-10:00 Besök i pelletsfabriken SCANDBIO Främlingshem
10:00-10:30 Fika
10:30-11:00 Vad händer hos pelletstillverkarna?
11:00-12:00 Avslut
12:00-13:00 Lunch, Monitor ERP Arena

InnoPels-projektet bjuder på mat och hockey för projektdeltagare. Resa och boende betalas på egen hand.