Resultat från analys av pappersbaserad textil
Datum: 21/6

Resultat från analys av pappersbaserad textil

Är du intresserad av pappersbaserad textil? Delta då digitalt när BioInnovation, Chalmers Industriteknik och Texpertis presenterar resultaten från sin områdesanalys kring pappersbaserad textil den 21 juni.

De kommer att gå igenom de viktigaste slutsatserna från sin kartläggning, intressentdialoger och rundabordssamtal, med sikte på framtiden och fortsatta satsningar.

För vem?

Alla som har ett intresse av pappersbaserad textil (materialvetare, produktutvecklare från massa-, papper- och textilindustri, designers, forskare, hållbarhetsansvariga, varumärkesägare och slutanvändare).

När: 21 juni, kl. 10.00-11.00

Vart: Digitalt

Anmäl dig här!