Kan lignin ersätta bitumen i asfalt?
Datum: 7/10

Kan lignin ersätta bitumen i asfalt?

Forskare i både Kanada och Sverige arbetar för närvarande med att utveckla grönare asfalt där lignin ersätter bitumen. I det här webinariet får du lyssna på Natascha Mongeau (Can), affärsutvecklingschef på FPInnovations och Jonas Ekblad (Swe), senior forskare på division asfalt inom NCC Industry.

Kanada och Sverige har mycket gemensamt, bland annat skog. Pågående forskningsprojekt om ligninbaserad asfalt är en annan gemensam nämnare.

FPInnovations har legat i framkant när det gäller att utveckla processer för att utvinna och använda lignin från kanadensiska skogar. För nya intressenter inom bioekonomi och kommuner som söker konkreta demonstrationsmöjligheter för bioprodukter genomför FPInnovations en studie som kommer att visa att det är möjligt att använda lignin som produceras i Kanada för att ersätta en del av bitumenet som används i asfaltstillämpningar.  Lignin i asfalt kommer att utformas för att förbättra beläggningarnas övergripande prestanda, minska växthusgasutsläppen och stimulera produktionen av biobaserat lignin vid massafabriker i Kanada. 

Natacha Mongeau är affärsutvecklingschef på FPInnovations. Hennes roll är att identifiera och skapa innovativa partnerskap i affärsscenarier som gynnar alla parter för den kanadensiska skogssektorns tillväxt på nya och hållbara marknader. Hon planerar slagkraftiga strategier för utveckling av bioprodukter i samarbete mellan olika branscher, med fokus på lignin (för tillämpningar i asfalt, fenoler, lim, oligomerer, monomerer etc.).

NCC är ett av Nordens ledande byggföretag. Som expert på att hantera komplexa byggprocesser bidrar NCC till ett byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på

samhällsutvecklingen i stort. Verksamheten omfattar utveckling av kommersiella fastigheter, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt- och stenmaterial. NCC och RISE (Research Institutes of Sweden) samarbetar för att testa den förnybara råvaran lignin som bindemedel i asfalt. Projektet är en del av NCC:s ansträngningar för att minska utsläppen av växthusgaser och beroendet av fossila bränslen. 

Jonas Ekblad är senior forskare på division asfalt inom NCC Industry.

Webinariet hålls på engelska och är kostnadsfritt.

När: 7 oktober kl. 14-15

Var: Zoom

Registrering