Formas frukost: Skogens klimatnytta – ett kunskapsfält i snabb utveckling
Datum: 10/3

Formas frukost: Skogens klimatnytta – ett kunskapsfält i snabb utveckling

Hur skogen kan ge så stor klimatnytta som möjligt, och samtidigt bidra till många andra viktiga samhällsmål, är kanske den svåraste frågan i den bredare skogsdebatten just nu. Dels är forskningen inom området under snabb framväxt, dels gör vi olika avvägningar utifrån den kunskapsgrund som finns.

Vid seminariet. som anordnas av Formas, lyfts två exempel på nya studier som utmanar dagens gängse sätt att se på skogens klimatnytta: Konjunkturinstitutets nya miljöekonomiska rapport om skogens roll i klimatpolitiken och en aktuell forskningsstudie från Mittuniversitetet och Umeå universitet om skogens klimatnytta vid ökad eller minskad avverkning.

NÄR: 10 mars klockan 7.30
VAR: Nobelmuseet och digitalt.
ANMÄLAN: Görs via Formas hemsida. Länk >

Program 10 mars

7.30 Formas bjuder på ekologisk och vegetarisk frukostbuffé.

8.00–9.00 Presentationer och samtal.

I ett panelsamtal dyker vi sedan tillsammans djupare i vilka nya frågor som väcks av dessa, och hur kunskapsläget på området på olika sätt kan stärkas och kompletteras. Samtalet kommer bland annat att handla om tidsperspektivets betydelse för hur vi bör agera, utmaningar och möjligheter för vår svenska skogsindustri i en global kontext i förändring, och om frågor kring styrmedel, rättvisa och legitimitet.

Medverkande:

Erland Mårald, professor i idéhistoria, Umeå Universitet
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet
Sten B Nilsson, VD, Forest Sector Insights
Göran Englund, professor i ekologi, Umeå Universitet
Björn Carlén, forskare vid enheten Miljöekonomi, Konjunkturinstitutet
Viveka Beckeman VD, Skogsindustrierna
Moderator: Ingrid Petersson, Generaldirektör Formas Länk till annan webbplats..

Seminariet är en del i en rad av aktuella satsningar från Formas för att bidra till att bygga en mer robust kunskapsgrund för olika typer av beslut och ställningstaganden som rör skogen.