Digital utbildning om genusmedveten rekrytering
Datum: 6/10

Digital utbildning om genusmedveten rekrytering

Utbildning för dig som är ledare, förtroendevald eller medarbetare i skogsbranschen och vill omsätta ambitioner om jämställdhet till praktisk handling. Utbildningen anordnas av projektet Jämställdhet i skogsbranschen.

Under 2021 har skogsbranschen gemensamt arbetar fram gemensamma mätbara mål för jämställdhetsarbete. De målen ska nu integreras varje organisation. Den här digitala utbildningen syftar till att ge konkreta verktyg för att bli mer
genusmedveten vid rekrytering av medarbetare och förtroendevalda.

NÄR: 6 oktober 10.30-12.00 eller 7 oktober 10.30-12.00
VAR: Online
ANMÄLAN: Anmälan sker här >

Innehåll:

Hur vi kan utveckla vårt rekryteringsarbete så att det blir mer genusmedveten och vi kan rekrytera nya medarbetare utifrån kompetens, erfarenheter och förmåga snarare än kön. Erfarenhetsutbyte, annonsering, intervjufrågor, profilering och systematiskt utvecklingsarbete.

Mer information

Antalet deltagarplatser vid varje utbildningstillfälle är begränsade, är det stort intresse kan fler utbildningar eventuellt genomföras.

Utbildningen sker via teams, länk skickas ut någon dag innan mötet, ingen deltagaravgift.

Kontaktperson är Susanne Öberg, 070-6413005, susanne@susanneoberg.com

Om projektet Jämställdhet i skogsbranschen

Jämställdhet i skogsbranschen är ett regionalt projekt med syftet att stärka branschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen är projektägare medan Region Västernorrland finansierar hälften av projektet och Västernorrlands skogliga aktörer finansierar hälften.  De aktörer som deltar i projektet är: Biometria, GS-facket, Holmen Skog, Höglandssågen, LRF, Länsstyrelsen, Metsä Board, Mondi Dynäs, Naturbruksgymnasiet Skedom, Norra Skog, NYKS, Nätraälven, MIUN, Processum , Region Västernorrland, Rundvirke Skog, SCA Skog, Skogsentreprenörerna, Skogssällskapet, SLU, Svenska Skogsplantor, Skogsstyrelsen, Timmerkörarna och Örnfrakt.