BioInnovations programkonferens om framtidens bioekonomi
Datum: 9/6

BioInnovations programkonferens om framtidens bioekonomi

Bioinnovation bjuder in till programkonferensen ”Cirkularitet och samverkan i framtidens bioekonomi”.

Delta på plats i Stockholm eller digitalt.

NÄR: 9 juni 2022

VAR: Wallenbergssalen, Näringslivets hus, Stockholm.

ANMÄLAN: Anmäl dig här

 

Program

Kaffe och fralla finns från 8.30.

Generalförsamling 09.00 – 09.30 

Formellt möte med val av ordförande och programstyrelse. Vänligen observera att denna del endast är riktad till BioInnovations intressenter.

Programkonferens 10.00 – 15.30

10:00 Inledning Per Edström, Programchef BioInnovation

Key Note

10:35 Cirkulärt träbyggande Moderator: Susanne Rudenstam, Kanslichef Sveriges Träbyggnadskansli

Områdesanalys Cirkulärt träbyggande Amanda Borneke, Specialist cirkulär ekonomi SWECO

Hållbara isolermaterial Jan Nordin, Nouryon

Timber on Top Tomas Alsmarker, Chef Innovation och forskning Svenskt Trä

11:45 Lunch

13:00 Design för cirkularitet Moderator: Sverker Danielsson, Biträdande programchef Bioinnovation

Plastfri nonwoven för hygienprodukter och våtservetter Mårten Hellberg, VD Organoclick

Biobaserat polymerskum Edvard Hall, VD Bioextrax

Cellulosabaserad ersättare till dagens fossila Cellplast, EPS Jonas Norell, VD LindePac

Områdesanalys Nedbrytbarhet Lars Holmberg/Johanna Wachtmeister, Trossa

14:20 Paus

14:35 Omställning genom samverkan Moderator: Per Edström, Programchef BioInnovation

Take-away för mat och dryck – omställning till hållbart förpackningssystem Magnus Fransson, Projektledare Sustainable Innovation

Företagsforskarskolan Resurssmarta processer Merima Hasani, Koordinator och Associate professor Chalmers

Circular Textile Innovations (Citex) – Hållbar systemförändring inom textilindustrin Hanna de la Motte, Affärs- och innovationschef Materialomställning RISE och Maria Ström, CEO The Loop Factory.

Vinnovas kommande satsningar Anders Holmgren, Programchef Vinnova