Nytt kvinnligt nätverk för mångfald och hållbart byggande

Nu drar ett nytt affärsnätverket för kvinnor i byggsektorn igång. Women Building Sweden ska utveckla det hållbara byggandet i Dalarna och övriga landet, skapa nya affärsmöjligheter och driva på för att få in fler kvinnor i byggbranschen.

Nätverket Women Building Sweden består än så länge av ett tjugotal kvinnor i Norra Mellansverige, alla med koppling till byggbranschen. Målet är att nätverket ska växa både nationellt och internationellt.

Initiativet kommer från Gabriella Hagman, vd på Mondo Arkitekter Dalarna AB och Kristina Hansen, vd på Structor Byggteknik Dalarna AB.

– Att bidra till att fler kvinnor kommer in i branschen och dessutom vågar ta ledande roller är oerhört viktigt. Branschen och företagen mår bättre och blir mer lönsamma och innovativa om de är jämställda. Vi vill förändra strukturer och normer och ta del varandras kunskaper för att nå innovation och affärsnytta, säger Gabriella Hagman.

Mångfald i branschen

Affärsnätverket ska bland annat hålla i ett mentorsprogram och anordna föredrag med experter inom exempelvis digitalisering, cirkulär ekonomi, innovation, teknik, social hållbarhet och ekonomi.

– Vi kvinnor behöver visa att vi finns som förebilder för andra kvinnor och hjälpas åt att stötta varandra i ett mansdominerat skrå. Mångfald i branschen kommer att öka innovationsgraden och gynna alla aktörer, säger Susanna Karlevill, vd på Kopparstaden.

I samverkan med Paper Province

Under lanseringen den 11 september medverkar Rodin Genoff, vd för Rodin Genoff & Associates, affärs- och innovationsexpert och författare till boken “New Women, New Men, New Economy”.

Näterket har tillkommit i samverkan med Paper Province, ByggDialog Dalarna, Dalarna Science Park och Industriellt UtvecklingsCenter Dalarna.

Lansering 11 september

– Det ska bli spännande att följa det här nätverket, inte minst ur ett kvinnligt ledarskapsperspektiv i en bransch som är väldigt mansdominerad, säger Ylva Thörn, landshövding i Dalarnas län, som kommer vara på plats och inviga nätverket.

Lanseringen sker den 11 september klockan 10 på Green Hotel i Tällberg