Nytt försäljningsrekord för limträ

I september slog limträtillverkarna sitt tidigare försäljningsrekord med en ökning på 16 procent.  Det framgår av statistiken att intresset för byggnader, idrottshallar, maskinhallar, påbyggnader och annat i limträ fortsätter att öka.

– Träbyggandet har verkligen tagit fart på riktigt, på många nivåer, inom fler användningsområden och även med nya aktörer som vill bygga i trä. Det finns ett visst uppdämt behov av att få sätta igång de större projekten inför 2022, och på kort sikt ser jag ingen avmattning i efterfrågan på limträ, säger Marcus Bolander, Brand Manager, Martinsons i ett pressmeddelande.

Den senaste leveransstatistiken från branschorganisationen Svenskt Trä visar tydligt att allt fler önskar bostäder, idrottshallar, maskinhallar, påbyggnader och annat i limträ. I september slog limträtillverkarna sitt tidigare försäljningsrekord med en ökning på 16 procent. De nya siffrorna innebär även ett nytt månadsrekord med en ökning på 28 procent jämfört med september föregående år.

Försäljningen av projektbalk gick upp 38 procent och lagerbalk med 17 procent jämfört med samma månad föregående år. Totalt under årets nio första månader har försäljningen av projektbalk ökat med över 13 procent medan lagerbalk har gått ner ungefär 1 procent jämfört med föregående år. Totalt har försäljningen ökat med 7 procent de nio första månaderna av 2021.

Det är framförallt beställningarna av limträ för de mindre och medelstora projekten som ökar i stadigast takt. Det handlar då oftast om konsumenter, som själva eller med hjälp av yrkesverksamma snickare, renoverar eller bygger hemma. Samtidigt som de mindre och medelstora projekten ökar, vittnar limträtillverkare om att beställningar för en del av de större projekten mattats av.

– Vi återgår nu till en mer normal vardag och det innebär också att försäljningen av limträ sakta återgår till en mer stabil nivå, efter att efterfrågan tidigare legat på extremt höga nivåer. Beställningar av limträ för de större projekten har dämpats något medan de små och medelstora projekten fortsatt har stor efterfrågan. Möjligen kan vi framöver se ett skifte där allt fler yrkesverksamma snickare tar över de arbete som konsumenter tagit sig an själva nu när fler människor återgår till arbetsplatsen, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef, Moelven Töreboda AB.

Limträtillverkarna beskrev i början av 2021 att de haft svårt att leverera i den takt som önskats som följd av den höga efterfrågan. Det stora problemet var att få tillgång till hållfastsorterade trälameller till tillverkningen. Nu visar den senaste statistiken att limträtillverkarna kan hålla stabila leveranser med hög kvalitet även vid hårt tryck.

– Det är kul att vi slår det tidigare försäljningsrekordet med hela 16 procent. Detta tack vare att så många entreprenörer och konsumenter förstått att limträ är det rätta konstruktions- och designmaterialet, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel, Svenskt Trä.