Nordic Paper får tillstånd för utökad produktion i Bäckhammar

Efter att ha uppnått full produktion enligt tidigare tillstånd har Nordic Paper beviljats ett nytt avtal för produktion vid anläggningen i Bäckhammar. Tillståndet ger bruket möjlighet att öka produktionen med drygt 20 procent för pappersmassa och tio procent för kraftpapper.

Efter ett framgångsrikt arbete med produktionsutveckling och flaskhalseliminering under de senaste åren har Nordic Paper i Bäckhammar nått upp till gränsen för tillåten produktionsvolym i det tidigare produktionstillståndet. För att även i framtiden kunna fortsätta utveckla verksamheten lämnade därför Nordic Paper under 2020 in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd för att utöka produktionen av pappersmassa och av kraftpapper. Parallellt med tillståndsprocessen har bolaget arbetat med att utreda de investeringar som behöver genomföras för att utöka produktionsvolymen från dagens nivå. Möjliga investeringar omfattar bland annat en ny vedhantering, en ledning för renat processvatten från Bäckhammar till Vänern samt åtgärder inne i massa- och pappersproduktionen.

– Det nya produktionstillståndet är en viktig milstolpe för utvecklingen av Bäckhammars bruk. Vi ser nu fram emot att färdigställa våra planer och komma fram till ett möjligt beslut om investeringar under året, säger produktionsdirektör Christian Persson i ett pressmeddelande.

I Bäckhammar producerar Nordic Paper oblekta kraftpapper av olika kvaliteter framför allt för förpackningsändamål. Råvaran är massaved från hållbart brukade skogar i mellersta Sverige samt sågverksflis. Produkter som tillverkas av papper från Bäckhammar är till exempel säckar för mjöl, bärkassar och brödpåsar. Europa är huvudmarknaden men kunderna finns över hela världen.