Mindre prat och mer action för en jämställd skogsbransch

Hur jämställd är egentligen skogsindustrin? Och gör arbetsgivarna verkligen tillräckligt för att skapa riktiga förändringar? Det utforskade Paper Province tillsammans med sina medlemsföretag på Wequality – två handlingskraftiga workshoppar som anordnades i september.

Företag inom skogsnäringen är långt från jämställda. I Sverige är andelen kvinnliga anställda i skogsbranschen 25 procent. Inom papper och massaindustrin är det ännu lägre: 21 procent.

Helén Styffe

Under ledning av Paper Province och innovationsbyrån Sticky Beat samlades drygt 20 företagsrepresentanter digitalt för att medverka på Wequality. Alla med siktet inställt på att råda bot på den ojämställda industrin.

– Alla verkar ha jämställdhet på agendan, men lyckas ändå inte bli jämställda. På Wequality blev det tydligt att vi behöver jobba på så många fler plan än att bara anställa fler kvinnor – då jämställdhet innefattar så mycket mer än att bara sudda ut könsnormer – det krävs en kulturförändring, delaktighet från alla och konkreta aktiviteter, säger deltagaren Helén Styffe, som är verksamhetsutvecklare på Valmet i Karlstad.

Samskapade lösningar med och för unga

Tillsammans fick deltagarna designa framtidens jämställda arbetsplatser. Detta gjordes för ungdomarna Jacob och Clara, två teknikstudenter från Karlstad, som delade med sig av hur de ser på industrin och vad de förväntar sig när de kommer ut på arbetsmarknaden.

– Jämställdhet är inte något som händer automatiskt eller något som kommande generationer ska lösa. Vi måste skapa den nu och det ska vi göra tillsammans med framtidens arbetskraft, annars vill de inte jobba i vår bransch, säger Sandra Sundbäck, vd på Paper Province och initiativtagare till Wequality.

Helén Styffe uppskattade att få ungdomarnas och andra företags perspektiv på jämställdhet.

– Det var upplagt för att få oss att tänka utanför boxen och sätta människan i fokus. Mycket av det jag lärde mig kommer jag absolut ha användning för i min roll och i de förändringsprojekt som jag är med och driver.

Verktyg och nätverk för ökad jämställdhet

Marcus Martinsson

Marcus Martinsson, People and Culture Manager på Rexcell Tissue & Airlaid AB i Skåpafors, medverkade också på Wequality.

– Jag tyckte att det var ett väldigt spännande upplägg som gav bränsle till bra diskussioner och kreativitet. Jag fick med mig både synsätt och arbetssätt som jag kommer ha nytta av framåt, säger Marcus.

Marcus jobbar med mångfald och inklusion på flera plan inom Duni-gruppen och menar att det är ett måste för att skapa ett hållbart företag.

– Vi måste satsa stenhårt på ökad mångfald och inkludering i branschen för det finns stora utmaningar. Det viktigaste jag tar med mig från Wequality är de konkreta verktyg som vi skapade tillsammans, men också nätverket. Jag träffade intressanta människor och tror att vi kommer ha nytta av att jobba vidare med de här frågorna tillsammans. Det är så lätt att vi fastnar i våra respektive fack annars.

Konkreta verktyg

Flera konkreta verktyg för att jobba med jämställdhet och inkludering föddes på Wequality, vissa går att börja använda redan idag. Här är några exempel:

  •  Roterande fikarum – fika med andra än du brukar på jobbet en gång i veckan
  • Jämställdhetsombud – ansvarar för jämställdheten på jobbet som en del av arbetsmiljön
  • Friktionsrummet – forum för att lyfta känsliga ämnen anonymt
  • Buddy – en dedikerad kompis för nyanställda
  • Rocka värderingarna – app för självreflektion kring värderingar
  • Plantskolan – en mentor för personer i ledningsgruppen, ska vara någon som är olik dem själva
  • Eat-app – en digital tjänst för att hitta nya lunchsällskap
  • Smileknappen – för att utvärdera jämställdhet på möten
  • Mötesflygledare – roterande roll på möten för att säkerställa jämställdhet och uppföljning, kan med fördel kombineras med smileknappen 🙂
Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig och teamledare

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com