Mer skogsråvara i våra vägar

Arbetet för att göra våra asfaltsvägar mer miljövänliga pågår för fullt. I strävan mot ett fossilfritt alternativ läggs ännu en väg innehållande lignin från skogen. Denna gång är det Svevia, som i samarbete med Stora Enso, har tagit fram en klimatanpassad asfalt.

I somras gick startskottet för asfaltering av svenska vägar innehållande lignin. Peab asfalterade då en väg i Sundsvall där en del av bitumen, som binder samman stenar och skapar asfalt, ersatts av naturmaterialet.

Nu är det istället Svevias tur att lägga en väg med minskad klimatpåverkan tack vare lignin. På uppdrag av Trafikverket asfalteras ett par hundra meter av väg 224, mellan Sandbrink och Gnesta, med den nya asfalten.

– Alla aktörer i vägbranschen behöver ta ansvar i omställningen för en hållbar utveckling. Vi försöker hela tiden hitta lösningar som gör att vi kan minska vår negativa klimatpåverkan. På Svevias laboratorium har vi testat olika varianter av bland annat lignin, och när vi presenterade ett alternativ som vi trodde på tvekade inte Trafikverket att låta oss testa det på en sträcka, säger Mattias Andersson, produktspecialist inom asfalt på Svevia.

Försöksstadiet

Än så länge har man trots många tester inte helt lyckats ersätta bitumen med ett fossilfritt alternativ. I Holland har man sedan 2015 utfört tester på vägar med lignin. Och Nouryon, en trogen kund hos LignoCity, har länge använt mindre mängder lignin för att binda asfaltsvägar världen över.

Naturmaterialet har med goda resultat visat sig kunna ersätta bitumen till en viss del. Så med tanke på hur mycket råolja som går åt för att binda våra vägar är varje procent av bitumen som går att ersätta med fossilfria alternativ en seger för miljön och klimatet.