VALMET AB (HAGFORS)

Tillverkning av malsegment till raffinörer för papper- och massaindustrin.