Sveriges Åkeriföretag Värmland

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag.

Åkerinäringen är en förutsättning för allt företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt. Den omsätter 108,3 miljarder kronor, det vill säga ungefär fyra procent av BNP, och sysselsätter drygt 86 000 människor.

Cirka 5 300 åkeriföretag med sammanlagt 36 000 fordon har valt att vara medlemmar hos oss vilket gör våra möjligheter att påverka vår egen bransch väldigt stora.

VI FINNS TILL FÖR SVERIGES ÅKARE

Sveriges Åkeriföretag bevakar åkerinäringens intressen, vår omvärlds utveckling och stödjer våra medlemsföretags behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying. Vårt mål är att lyfta hela den svenska åkerinäringen, göra näringen mer synlig och höja branschens anseende.

Sveriges Åkeriföretag finns i tolv regioner. Värmland är en av dem och den region som är medlem i Paper Province.