Siemens Energy

Siemens Energy AB erbjuder fiberindustrin i Sverige, Norge och Finland, industrispecifika system, lösningar och livscykeltjänster.

Teknisk huvudkompetens är Automation, Drivsystem, Elektrifiering och Digitalisering.

Globalt är Siemens Energy en partner och drivkraft för energiomställningen. Vårt uppdrag är att ge våra kunder möjlighet att möta den växande globala efterfrågan på energi och samtidigt övergå till en mer hållbar värld. Hur? Vår innovativa teknik, vår omfattande energierfarenhet och en ambitiös strategi för att avkarbonisera de globala energisystemen är alla centrala för våra ansträngningar att vara partner och drivande i energiomställningen.

Det globala teamet består av mer än 92 000 engagerade medarbetare. Tillsammans ansvarar vi för att möta den växande efterfrågan på energi samtidigt som vi ser till att vårt klimat skyddas. Vi behåller det bästa av vårt 150-åriga arv och tänjer på gränserna för vad som är möjligt. Tillsammans som ett team i 90 länder är vi engagerade i att göra hållbar, tillförlitlig och prisvärd energi möjlig. Det är så här vi formar morgondagens energi.