Ragn-Sells AB

Ragn-Sells är specialiserade på att leda, genomföra och utveckla funktionslösningar för processindustrin. Detta genom att effektivisera processen inom avfallsområdet.

I utbudet ingår omhändertagande av processavfall, slam, aska, farligt och icke farligt avfall, marksaneringar, revisons- och underhållstjänster, drift och avslut av deponier samt behovsanpassade serviceåtaganden. Antal anställda i Karlstad är 11 personer.

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är fler än 1500 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Danmark, Norge och Estland. Totalt är vi 2300 personer i hela koncernen och 2019 omsatte koncernen över 6 miljarder SEK.