PQ Sweden AB

PQ Corporation är specialiserat på att producera oorganiska kemiprodukter för industrin baserade på mineralet kvarts. Genom att kombinera silikatkemi med fantasi, har PQ skapat ett heltäckande sortiment av silikater och specialkemikalier.
Detta produktsortiment betjänar en mängd olika applikationer för industriell användning.

Ledande leveratör

PQ Sweden AB tillhör PQ Corporation med huvudkontor i USA. Vi är den ledande leverantören av silikatprodukter i världen. Totalt omsätter PQ Corporation över 1 miljard USD och har cirka 3000 anställda fördelat på 70 fabriker. Koncernen grundades 1831 i Philadelphia. Namnet PQ står för Philadelphia Quartz.

Tre anläggningar i Norden

I Norden finns tre produktionsanläggningar; Karlstad, Härnösand och i Naantali, Finland. Här tillverkas flytande natriumsilikat, även kallat ”vattenglas”, huvudsakligen för cellulosaindustrin och betongindustrin.