Valmet AB (Kil)

Valmets verksamhet i Kil, tidigare känt som Coldwater-Jocell, är en internationell leverantör av förbrukningsvaror till pappersindustrin. Alltsedan starten för 30 år sedan har de tillverkat och levererat varor från verksamheten i Kil och varit en trygg, stabil och långsiktig partner till sina kunder.

Produkterna består av:

– Sugvalstätningar, ändtätningar och belastningsslangar.
– Avvattningselement i både plast och keramik