Machokulturer på arbetsplatsen — vilken jargong finns hos er?

Den 17 maj gästade Johan Pettersson, lärare vid Polishögskolan i Malmö Attraktionskraft Värmlands seminarium om machokulturer. Inför ett 60-tal personer bjöd han på en inblick i maskulinitetens värld och hur den yttrar sig.

— Machonormer är osynliga regler för hur män ska vara, prata och bete sig. Det är förväntningar som man lever upp till för att passa in, förklarade Johan Pettersson.

När han frågat polisstudenter vilka ord de skulle använda för att beskriva maskulinitet nämns ”stark, modig, självsäker, tuff, okänslig, pondus, känslokall, dominant, lång, händig, skyddande och bra på sport”. När de sedan anger vad de associerar som omanligt, feminint, används ord som ”svag, känslig, sårbar, ödmjuk, osäker, rädd, kort, klen, ljus röst, gråter, homosexuell, feg”.

Alla ord är baserade på stereotyper och normer som präglar uppväxten.

—  Anammar man föreställningarna får man bekräftelse av samhället. Det blir en kultur som sätter sig i väggarna.

Machokulturer på jobbet

Det är inte alltid machokulturer är tydliga men de förekommer överallt. För att finna dem på arbetsplatser kan man studera jargonger.

— Jag brukar fråga vilka skämt man kan dra på jobbet. Det visar vilken typ av jargong som finns. Vad och om vem skrattar man åt? Vem tas på allvar, vem får ta plats och vem blir tillrättavisad eller ifrågasatt?

Johan undervisar inte bara på polishögskolan. Han arbetar även som föreläsare vilket tar honom runt i landet till många olika företag där han bland annat delar med sig av just hur machokulturer yttrar sig.

Bland annat berättar han att det går att se ett samband mellan machokulturer och arbetsplatsolyckor.

— 90 procent av dem som dör i arbetsplatsolyckor är män. De tenderar att överskatta sig själva och oviljan att upplevas som ”omanlig” leder ibland till olämpliga beslut.

Bakom machokulturen finns fler baksidor. Män mår till exempel dåligt i högre grad, de delar inte med sig av sina känslor och begår i större utsträckning självmord.

Skapa en attraktiv arbetsplats

För att öka trivseln och främja välmående på arbetsplatsen krävs en öppen och sund kultur. För att skapa det krävs aktivt arbete med inkludering och jämställdhet.

– Ett sätt att börja är genom att ställa kritiska frågor; Vad bygger gemenskapen hos oss på? Passar den bättre för vissa än för andra? Hur ser jargongen ut?

På kunskapsplattformen schyst.se finns hjälpmedel för att påbörja detta arbete. Bakom sidan står Region Värmland som tillsammans med Paper Province, Compare och IUC/ Stål & Verkstad, också bjöd in till seminariet om machokulturer som en del av satsningen Attraktionskraft Värmland. Fokus ligger på att skapa attraktiva arbetsplatser som attraherar och behåller kompetens.