Lyckade tester med skogsbaserade alternativ till plast

Sedan drygt sex månader tillbaka samarbetar RenCom och MK Plastteknik för att ta fram biobaserade material bestående av mer skogsråvara. Nu har de tillsammans genomfört tester på fem olika blandningar med modifierat lignin, Renol, med lyckat resultat.

Genom att använda lignin som är trädets naturliga klister i biobaserade material kan råvaran, som annars eldas upp på pappers- och massabruk, få ett högre värde. Dessutom får materialet som det tillsätts till ett större innehåll av närproducerat skogsmaterial som snabbare bryts ner i naturen än vad fossila råvaror som plaster gör.

Fem blandningar

För att hitta bra alternativ till dagens fossila plaster, som tar flera hundra år att brytas ner i naturen, samarbetar RenCom och MK Plastteknik i Kristinehamn. Som en del i samarbetet har de, med RenComs materialkunskap och MK Plasttekniks lokaler och långa erfarenhet av att ta fram plastprodukter, provkört biobaserade material.

– Det gjordes lyckade tester med fem olika blandningar. De hade olika komposition och olika mängder Renol, som är RenComs modifierade lignin, säger Robert Gustavsson, projektledare för LignoCity2.0 som sammanfört de båda parterna.

Bioplasterna som testades innehöll från 10 till 50 procent lignin.

– Vid höga halter kan materialet bli hårt och det gäller därmed att hitta en bra avvägning mellan användningsområde och mängd lignin, förklarar Robert Gustavsson.

Många användningsområden

– När vi genomförde testerna tog vi fram formsprutade komponenter. Det är den vanligaste metoden för att ”gjuta” plastdetaljer. Testerna gjordes för att se att processen, att formspruta olika ligninbaserade material, fungerade. Tänkbara applikationer kunna vara inredning i bilar, plastdetaljer för inredning eller elektronikdelar, säger Johan Verendel, CTO, från RenCom.

I dagsläget är inte blandningarna framtagna för ett specifikt ändamål. Möjligheterna och användningsområdena är dock många.