“Livsmedel står för 30 procent av hushållens klimatpåverkan”

Packnews.se lyfter Helén Williams och Fredrik Wikström, forskare vid Karlstads universitet och samarbetspartners med Paper Province, och deras arbete med förpackningar och matsvinn. De har tillsammans med internationellt ledande forskare sammanställt prioriterade forsknings- och utvecklingsområden för hur framtidens förpackningar fram till år 2030 kan bidra att halvera de 1,3 miljarder ton livsmedel som årligen slängs, enligt FN:s mål.

– I en värld där befolkningen ökar och jordbruket är satt under stark och ökande press på grund av klimatförändringarna måste betydligt mer av den mat, som produceras, ätas upp. Jordbruksmark och tillgång till vatten för livsmedelsproduktion är bristvaror. Min forskning handlar om att utifrån konsumenters beteenden och behov undersöka om och hur förpackningar kan bidra till att vi slänger mindre mat”, säger Helén Williams, som nyligen har utnämnts till docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet.

Under de senaste tio åren har Helén Williams och Fredrik Wikström arbetat för att lyfta förpackningarnas roll för minskad miljöpåverkan.
– Rapporter om växande plastberg avlöser varandra och förpackningarnas berättigande ifrågasätts, men det finns två viktiga fakta, som många missar, när de gör förpackningen till en miljöbov. Det första är att livsmedel står för 30 procent av hushållens klimatpåverkan och har en betydligt större miljöpåverkan än själva förpackningen. Det andra är att det går att designa förpackningar, som hjälper konsumenten att slänga mindre mat och därmed minska miljöpåverkan. Självklart ska också fler förpackningar tillverkas i förnyelsebart material och gå att materialåtervinna”, säger Helén Williams.

Läs hela artikeln här…