Lärare fick kunskap om skoglig bioekonomi

I onsdags fick tjugo lärare från Jättestenskolan i Grums kunskap om skoglig bioekonomi. En inspirationsdag som arrangerades av Paper Province och BillerudKorsnäs Gruvöns bruk. “Jag har lärt mig en massa nytt som jag kan ta med mig till skolan”, säger Karin Högefjord, lärare i matte och NO.

Syftet med inspirationsdagen på Gruvöns bruk var att ge lärarna kunskap om hur vi kan använda skogens resurser i framtiden och visa vilka yrkesroller och kompetenser som behövs.

Idén föddes på en workshop hösten 2016 då Paper Province, kommunen, universitetet, BillerudKorsnäs och boende i Grums kommun träffades och spånade idéer kring omställningen till ett fossilfritt samhälle. En av idéerna som kläcktes var just en inspirationsdag för skolpersonal.

FRAMTIDEN

Under dagen föreläste Paper Province vd Maria Hollander och berättade vad skoglig bioekonomi och cirkulär ekonomi handlar om.

Miljöchefen på bruket, Mats Ganrot, gav en positiv bild av

miljöarbetet på Gruvön och menade att det finns hopp även inom andra branscher.

“DET FINNS HOPP”

– I skogsindustrin har vi kommit långt, vi har förnyelsebar råvara och förnyelsebar energi. Men ibland kan man ju tänka “vad spelar det för roll när resten av världen inte är lika bra”. Men vi ser faktiskt positiva tecken, till exempel en snabb nedgång i priser på batterier och solceller, en snabbt ökad produktion av vindkraft och solkraft i hela världen. Faktum är att förbättringarna går snabbare än försämringarna.

Marie Asker som är HR-chef på bruket berättade om vilka olika yrkesroller som finns på bruket och hur kompetenssbehovet ser ut nu och i framtiden.

Image

Marja Wängestam

Kommunikatör

+46(0)734-22 82 09

marja.wangestam@paperprovince.com