Klimatgalleriet lanserar tävling för hållbart samhällsbygge

Klimatgalleriet är en nystartad mötesplats för klimatsmarta idéer där alla med intresse för klimatfrågor och samhällets rumsliga utveckling är välkomna att delta. Inför höstens första vernissage lanserar galleriet en idétävling inom arkitektur, design och stadsutveckling som pågår till och med 15 september.

– Vi hoppas på en stor variation av förslag som inspirerar till nytänkande inom klimatomställning, säger Einar Rodhe, arkitekt, lektor och juryns ordförande.

Tävlingen pågår från 24 maj till 15 september. Därefter publiceras bidragen digitalt och ställs ut på en vernissage under hösten. En jury kommer att utvärdera förslagen och utse ett vinnande bidrag samt hedersomnämnanden, som alla belönas med en prissumma. Under tiden kommer galleriet fungera som en mötesplats för inspiration och kunskapsdelning.

– Det finns en stark vilja att kunna leva hållbart. Vi vill uppmana alla som går och bär på en idé att bidra. säger Sam Keshavarz, landskapsarkitekt och en av grundarna till galleriet

I juryn sitter Anna Bergström (återbrukskonsult), Katarina Luhr (miljö- och klimatborgarråd, Stockholms stad), Jonas Olsson (vd, Stiftelsen Svensk Industridesign), Einar Rodhe (arkitekt, NorellRodhe, lektor Konstfack) och Jan Christian Vestre (vd, Vestre).

Initiativtagare och arrangörer till galleriet är Emelie Ahlqvist, Johan Brymér, Frida Eddestål, Sofia Engdahl, Sam Keshavarz och Fredrik Matz.

FAKTA:

• Klimatgalleriet är en mötesplats för klimatsmarta idéer för samhällets rumsliga utveckling. Syftet är att inspirera till nytänkande sätt att bidra till klimatomställningen.

•24 maj till 15 september pågår en idétävling inom arkitektur, design och stadsutveckling. Läs mer i tävlingsprogrammet på klimatgalleriet.se eller på  instagram.com/klimatgalleriet