Karlstads kommun har vunnit pris för hållbar förskola av trä

Föreningen Hållbart byggande Värmland har utsett Karlstads kommun som vinnare av Grundstenen 2018 för byggprojektet Lotsens förskola. En miljövänlig byggnad där trä som byggmaterial får ta plats och synas både inne och ute.

Grundstenen instiftades 2013 för att inspirera till hållbart byggande. Priset delas ut varje år till en byggherre som haft fokus på hållbart byggande i sitt byggprojekt. Prisets främsta syfte är att inspirera och motivera fler att bygga hållbart och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen.

Årets pris gick till Karlstads kommuns nybyggda förskola Lotsen i Inre  hamn i Karlstad. Huset är byggt av korslimmat massivträ, som är ett hållbart sätt att bygga och som stadigt ökar i popularitet. Minskad miljöbelastning och kortare byggtid är några av fördelarna. Trä binder koldioxid och ger således mindre klimatpåverkan än exempelvis stål och betong.

Förskolan Lotsen i Inre Hamn. Bild: Karlstads Kommun

Tre finalister
Bland finalisterna fanns också Arvika kommun med byggprojektet Galaxens förskola. Förskolan invigs 14 december och präglas bland annat av låg energianvändning och goda materialval. Klövern var också med som finalist för sitt GreenBuilding-certifierade kontorsnybygge kvarteret Skeppet. Men som segrare stod alltså Lotsens förskola, som väckt mycket uppmärksamhet med sin färg och form och inte minst den nytänkande lekytan som är placerad på husets tak. Byggnaden är klassad Miljöbyggnad silver, vilket innebär låg energianvändning, bra materialval och ett gott inomhusklimat.

Motiveringen till byggprojektet Lotsens förskola som vinnare lyder:

Som ett lysande hjärta bland de omgivande husen och med sin djärva design och valet av massivträ, men också genom att planera och utnyttja tomten för att skapa en förskola i tätortsmiljö har Karlstads kommun visat på hög ambitionsnivå, och med Lotsen återigen vågat gå före både när det gäller byggnaden och stadsplaneringen.

– Vi i juryn fastnade för att man så väl tagit vara på miljön och utnyttjat området så bra. Och designen i trä är ju fantastisk! säger juryns ordförande Malin Olin, som till vardags jobbar och föreläser på Karlstads universitet inom byggteknikområdet.

Föreningen Hållbart byggande Värmland

Grundstenpriset delas ut av Föreningen Hållbart byggande Värmland som uppstod för några år sedan utifrån ett gemensamt engagemang att driva frågor inom hållbart byggande. Föreningen består av aktörer inom både offentligheten, näringslivet och utbildningsväsendet som möts, utbyter erfarenheter och samverkar för att inspirera varandra och andra att bygga hållbart i Värmland.

– Samtalen runt borden vid prisutdelningen visar på att en årlig prisutdelning av detta slag inspirerar byggherrar till att bygga hållbart och visar att det faktiskt är både möjligt och genomförbart även här i Värmland, avslutar Fredrik Holm, ordförande i föreningen.

Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig

+46 (0)70-250 94 43

annica.aman@paperprovince.com