BillerudKorsnäs Gruvön

Sommarjobb (flera tjänster)

BillerudKorsnäs kommer 2022 att erbjuda uppemot 450 sommarjobbsplatser runtom på våra arbetsplatser. Mellan den 21 december till 28 februari kommer du att kunna se samt söka alla lediga sommarjobb på BillerudKorsnäs hemsida. Nedan är länkar till alla lediga sommarjobb på Gruvön.

Operatör Massatillverkningen

Operatör Renseri

Kemikaliemottagare

Operatör KM7

Truckförare Utlastningen & Lok/Terminal

Medarbetare till IT

Laboranter till Kvalitet & Miljö

Operatör Papperstillverkningen

Medarbetare till Supply Chain

Fordonsförare

Medarbetare till förrådet och infrastruktur

Medarbetare till El och Instrument

Smörjare/Inspektör

Instrumenttekniker

Medarbetare Inköp 

Personalplanerare/Produktionscontroller 

Mekaniker till Underhåll

Hydraulmekaniker

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder.