Imponerad Löfven tog emot färdplan

Det var en nöjd statsminister som besökte Stora Enso Gruvöns sågverk den 3 juli. En delegation från regeringskansliet fick en guidad tur i den nya fabriken för korslimmat trä, i något som kan ses som första steget i färden mot ett träbyggnadstätare Sverige.

– Det är fantastiskt att vara här och se den här investeringen igång. Jag reser runt för att ta del av det som är riktigt, och det här är på riktigt, säger Stefan Löfven.

–  Jag vill se och prata med människor för att få en uppfattning om vad som är viktigt för dem. Som uppvuxen utanför Sollefteå vet jag hur viktigt det är att hela landet får leva, fortsatte statsministern.

Tog emot färdplan

Stefan Löfven hann med flera samtal med de anställda i träfabriken, något som uppskattades av personalen. Dessförinnan hade han tagit emot “Färdplan för industriellt träbyggande”, som överlämnades av Susanne Rudenstam, kanslichef på Sveriges Träbyggnadskansli.

– Färdplanen är ett löfte till regeringen, ett samlat erbjudande från träindustrin. Staten är en stor beställare av byggnader, så det offentliga Sverige har ett ansvar i att byta färdriktning, säger Susanne Rudenstam.

– Regeringen bör ge sina bolag ägardirektiv att sätta klimatstandard som ett av sina kriterier, exemplifierar hon.

Kanslichef Susanne Rudenstam från Träbyggnadskansliet lämnade över färdplanen till Stefan Löfven.

Kortare byggtid

Även platschef Joakim Sveder påpekar hur viktigt det är att Sverige börjar bygga mer i trä:

– Träbyggnation betyder 70 procent kortare byggtid än stål och betong. Det betyder en avsevärd besparing i kranar, ställningar och avspärrningar. Och det är bara den ekonomiska delen av det. För mig känns det bra att jobba med något som inte konsumerar jorden utan är en förnybar resurs, säger han.

Skola byggd helt i trä

Leif Haraldsson (S), kommunalråd i Grums, säger att kommunen kompletterat sågverket på Gruvön med en ny skola i korslimmat trä, ett bra exempel på hur Värmland fungerar.

– Vi har skogen och industrin här. Och när besökarna varit på sågverket kan de åka två kilometer och se en skola helt i trä. Det är Värmland i ett nötskal, säger han.

Socialdemokraternas Camilla Anglemark tog emot Stefan Löfven tillsammans med Leif Haraldsson, kommunalråd i Grums.

Stefan Löfven samtalade med de anställda vid Gruvöns Sågverk efter att ha tagit emot färdplanen.