Hollander moderator vid bioekonomidebatt i Bryssel

Maria Hollander, vd på Paper Province har varit med och formulerat Europeiska kommissionens Bioekonomimanifesto. På fredag är hon moderator när den ska debatteras i Bryssel.

På torsdag 16 november presenterar Europeiska kommissionen sitt utlåtande om European Bioeconomy Strategy and Action Plan och diskuterar dess innebörd med viktiga makthavare och intressenter.

Vidare kommer European Bioeconomy Stakeholders Panel presentera och diskutera sitt Bioeconomy Manifesto, som sätter agendan för bioekonomisk utveckling de närmsta åren. Diskussionerna kommer kretsa kring vilka erfarenheter man gjort under de senaste fyra åren med Bioeconomy Strategy and Action Plan och kring vilka möjliga framtida insatser som kan komma att krävas.

Som medlem i The Bioeconomy Stakeholder Panel deltar Maria Hollander, vd på Paper Province. Hon har också en aktiv roll som en av flera moderatorer i ett sidoevenemang arrangerat av The Bioeconomy Stakeholder Panel fredag 17 november – en interaktiv workshop där deltagarna diskuterar och debatterar manifestets innehåll.

/Robert Rundberget

VAD: “The Bioeconomy Manifesto as a Collaborative Tool for Facilitating Innovation and Growth for a Stronger European Bioeconomy”
NÄR: Friday, 17 November 2017, 09:00 – 12:45;
VAR: CDMA SDR 1 and 2; Rue du Champ de Mars, 21; 1050 Brussels.