Forskning för en hållbar framtid i trä

Byggnader med bärande stomme i trä kan med fördel komplettera det konventionella byggandet. Det visar forskning vid Karlstads universitet.
– Det känns inspirerande att vara verksam inom en del av byggsektorn som växer så mycket och där det finns stora möjligheter att bidra till en mer hållbar framtid, säger Johan Vessby, universitetslektor i byggteknik.

Sverige har stor bostadsbrist. En prognos från Boverket anger att 700 000 lägenheter måste byggas till år 2025. Samtidigt finns en växande oro för hur byggnadssektorn påverkar klimatet. Men det finns lösningar.

På Karlstads universitet pågår forskning om hur korslimmat trä kan användas som en del av bärande trästommar. En teknik som innebär att man kan bygga även riktigt höga och stora hus i trä.  Tidigare har det inte varit vare sig tillåtet eller möjligt, men forskning och utveckling har öppnat dörren.

– Det här väcker stort intresse inom byggsektorn, säger Johan Vessby.

Nytt forskningsämne

Johan Vessby berättar att flera forskningsansökningar beviljats och att universitetet därmed ser möjligheter att utveckla träbyggnadsforskningen avsevärt under de närmaste åren.

– Vi har varit lyckosamma tack vare det stöd vi har från det privata näringslivet och offentliga aktörer som exempelvis Region Värmland och Paper Province. Det ger oss möjlighet att etablera byggteknik som forskningsämne vid universitetet och förstärka Pro2BE, universitetets forskningsmiljö för skogsbaserad bioekonomi.

Stor efterfrågan 

Jamal Alipour är tidigare student vid Karlstads universitet och jobbar idag som ansvarig konstruktör vid Derome Husproduktion AB i Kristinehamn. Han är inblandat i forskningsprojekten på Karlstads universitet.

– Efterfrågan på bostadshus i trä är mycket stor för tillfället. Vi utvecklar ständigt våra produkter och ser stora fördelar med nära samverkan med universitetet. I framtiden tror jag att vi kommer att bygga avsevärt mer med trästomme och då är det viktigt att vi kan hitta de mest effektiva tekniska lösningarna för att lyckas, säger han.

Exempel på forskningsprojekt

Just nu pågår flera forskningsprojekt inom området tillsammans med flera andra aktörer.

  • Cross Laminated Timber, CLT.  Ett par forskningsprojekt pågår där målsättningen är att ta fram nya konstruktionselement där CLT-paneler utgör utgångsprodukten.
  • Materialegenskaper hos trä, särskilt under påverkan av fukt.
  • Design av modulbaserade träbyggnader med flera våningar baserade på avancerad modellering och fullskaletester. Forskningsprojekt tillsammans med Linnéuniversitetet och RISE.
  • Fältövervakning av byggnader för att samla data.
  • Modellering av byggkonstruktioner så som volymbyggnader i trä eller CLT-byggnader.
  • BioSirk, ett svenskt – norskt samarbetsprojekt med syftet att integrera akademi och industri inom trä för konstruktion, produktion och tjänster, förpackningar och livscykeloptimerade processer.

Paper Province medfinansiär

Planen är att forskargruppen ska utökas med en doktorand och en adjungerad professor inom det närmaste halvåret.

Forskningen  finansieras bland annat av Formas, KK-stiftelsen, Paper Province, Karlstads universitet och Bioinnovation (Vinnova, Energimyndigheten, Formas).