Forskare gör handdesinfektion av skogsavfall 

Forskare från bland annat Tel Avivs universitet har utvecklat en metod som möjliggör produktion av etanol och handdesinfektionsmedel av växt- och pappersavfall. Genom att bryta ner lignin, som är träd och växters naturliga bindemedel, skapas ett miljövänligare alternativ än tidigare.

Corinapandemin har drastiskt ökat efterfrågan av handdesinfektion. Under lång tid var det helt slut på hyllorna och i webblagren. De befintliga leverantörerna räckte helt enkelt inte till. Och med behovet av något svårtillgängligt följer ofta nya innovationer. Detta var inget undantag.

Samtidigt som flera företag ställde om sin produktion för att ta fram handdesinfektion kikade forskare på nya sätt att ta fram det. Professor Mamane, chef för miljöteknikprogrammet för forskarutbildningar vid Tel Avivs universitet, var en av dem. Tillsammans med flera forskare utvecklade han en ny metod för att göra handdesinfektion från växtavfall.

Den nya processen innebär en minskning av produktionskostnader och ätbara växtkällor, som majs, sockerrör och andra kolhydratrika grödor som idag används. Den minskar även användningen av vatten och skadliga ämnen som bekämpningsmedel samt utsläpp av växthusgaser.

655 000 ton avfall kan få nytt syfte

Universitetet registrerade nyligen ett amerikanskt patent och bygger samtidigt en pilotanläggning.

– Denna forskning har stor potential. I Israel produceras årligen omkring 620 000 ton avfall från växter samt 35 000 ton pappersavfall, som inte kommer till användning. En lösning är att använda avfallet till produktion av etanol. Det skulle minska hanteringskostnaderna, öka effektiviteten och öka etanolproduktionen, minska resursutnyttjandet av ätbara växter, samt bränsleförbrukningen och luftföroreningar, säger Mamane i ett pressmeddelande.