Forefront Consulting är nya medlemmar i Paper Province

Strategi, design och teknik – det är ledord för vårt senaste tillskott Forfront Consulting. Det är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med närmare 400 anställda och åtta kontor i Sverige. Tjänstepaketet är brett och spetskompetensen hög. Inom skogsindustrin är de bland annat med och utvecklar VIOL 3 – en uppgradering och modernisering av systemet som används av hela skogsnäringen i Sverige.

Kontoret i Karlstad öppnade i maj, så i länet är Forefront Consulting nystationerade. Men deras tjänster har funnits i regionen längre då samtliga kontor arbetar gränsöverskridande.
– Vi arbetar med allt från fastighets- till skogsbolag och från banker till gamingbolag. Vi vill hålla oss breda för vi ser att vi kan dra nytta av kunskap från en bransch till en annan. Vi erbjuder tjänster inom digital utveckling. Det omfattar strategi, design och teknik. Vi arbetar även med affärsutveckling kopplat till digitalisering. En av styrkorna är vår spetskompetens inom många områden som ger oss ett brett erbjudande, säger David Lassing, chef på Karlstadskontoret.

Söker flera nya medarbetare
I Inre hamn är man för tillfället två personer, planen är dock att växa, och det snabbt.
– Under 2019 räknar vi att vara tio personer, förklarar David.

Detta då man bland annat kommer behöva mer kompetens till regionen, kopplat till arbetat med VIOL 3.
– Vi har en historik i Sundsvall där vi arbetat mycket med SDC. Vi har hjälpt dem att utveckla VIOL 3, ett system som hanterar mätning av kvalité av virke. Vi har varit med och lett utvecklingen och har väldigt bra insikter i systemet. Utvecklingen av VIOL 3 innebär att hela branschen står inför ett integrationsarbete. 2019 kommer vara det stora året för integrationen.

Bildavläsning med AI
Nu för tiden talas det mycket om digitalisering och artificiell intelligens, AI. Även detta är ett exempel på område som Forfront Consulting erbjuder tjänster inom.
– Vi gör bildavläsning med hjälp av AI. Det har en felmarginal bättre än människans. Det kan till exempel användas till olika typer av kvalitetskontroller. Tekniken går att använda på allt man ser på bild. Det är en intelligent teknik som lär sig, utvecklas och blir bättre och bättre med tiden.