Finansiera din hypotesprövning inom bioinnovation

Vinnova erbjuder nu möjligheten att få upp till 500 000 kronor för att att genomföra ett nyskapande projekt med högre risk. Erbjudandet stödjer nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. 

“Hypotesprövningar steg 1 inom BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk”. Så lyder rubriken till en av Vinnovas utlysningar. Projekt som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

I första hand är det tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer som kan söka.

Du kan högst söka 500 000 kronor för ett projekt. Projektet ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Ansökan är öppen mellan den 4 december och 5 mars 2019. Beslut meddelas den 10 april och startskottet för projekten går som tidigast 15 april.

Läs mer…