Digital positionering optimerar skogsindustrins flöden

Modern positioneringsteknik kan användas för att spåra gods och fordon i realtid på stora industrianläggningar. Det kan bidra till att öka produktivitet, säkerhet och hållbarhet inom skogsindustrin. Paper Province har pratat med Andreas Niklasson på Nordre Engineering för att få veta mer.

Digitaliseringen öppnar upp nya möjligheter för skogsindustrin. Ett exempel är positionering i realtid, vilket Norde Engineering ser stor potential i. Ingenjörsföretaget är baserat i Värmland och Bohuslän och jobbar med teknik- och produktutveckling för olika branscher, bland annat skogsindustrin.

Genom att positionera exempelvis fordon i realtid kan en industri få en överblick över sina flöden på en anläggning.

– Det går att likna vid ett GPS-system. I dag spårar vi allt från resväskor och bilnycklar till husdjur, och det är samma princip här, förklarar Andreas Niklasson, vd på Nordre Engineering.

Systemet passar industrier som har flera olika processer och moment som pågår parallellt och behöver kunna följa vart enheter såsom fordon eller gods befinner sig.

– Positionering i realtid är ett bra exempel på hur digitaliseringen kan skapa ett ökat värde för skogsindustrin. Här finns möjligheter som kan bidra till att bli mer konkurrenskraftig, innovativ och resurseffektiv, säger Andreas.

Lovande för sågverk

Nordre Engineerings industrikunder använder systemet för att få en mer detaljerad översikt över sina flöden och anpassa dem efter rådande förhållanden. Andreas tror att systemet skulle lämpa sig särskilt bra för sågverk, där det finns ett behov av att kunna spåra gods från lossning till förädling och transport, men även för att kunna följa andra flöden på anläggningen för att säkerställa säkerhet och effektivitet.

Nu är Nordre Engineering intresserade av att testa systemet på ett sågverk, för att verifiera möjligheterna. Anderas tror att något av Paper Province medlemsföretag skulle fungera bra som industripartner, men är samtidigt öppen för samarbeten med andra typer av industrier runt om i Sverige.

– Om ett sågverk eller liknande produktionsanläggning är intresserade av att prova lösningen ihop med oss som ett pilottest så är det bara att höra av sig. Det innebär ingen investering i det här skedet och man får en värdefull översyn av sina flöden som man sedan kan använda för att anpassa sina processer, exempelvis för att eliminera flaskhalsar, minska klimatpåverkan eller förbättra arbetsmiljön.

Fakta om positioneringssystemet

  • Systemet heter KIO RTLS och tillverkas av ELIKO.
  • Används både inomhus och utomhus för att lokalisera människor och objekt i realtid.
  • Baseras på en teknik som kallas ultra-wideband radio.
  • Är upp till tio gånger mer precist än traditionella GPS-, Wifi- och Bluetoothlösningar, även i komplexa industrimiljöer.