Den självkörande skogsmaskinen är här

En självkörande skogsmaskin som konstruerats och byggts vid Luleå tekniska universitet är nu klar och redo att prövas i fält.

– Det är en helt unik maskin – det finns ingen liknande i världen vad vi känner till, säger professor Magnus Karlberg, professor i maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet.

– Vi har ersatt allt det människan gör med intelligens på maskinen; med datorer som jobbar ihop och styr den. Förutsättningarna att maskinen blir bättre än människan finns där, och det ska vi nu pröva säger Magnus Karlberg i ett pressmeddelande.

2014 började han och hans kollegor rita på den självgående maskinen, eller snarare terrängfordonsplattformen som nu är redo för skogen.

– Syftet är att göra tester inom en rad områden för att utveckla autonom teknik för maskiner och annan utrustning som används i jordbruk och skogsbruk. Det som gör vår maskin unik är flexibiliteten att pröva olika utrustning, att byta ut drivlinor och aggregat och annat.

Sensorer hjälper till att fatta bra beslut

Den tio ton tunga maskinen kan styras med fjärrkontroll eller programmeras för att jobba på egen hand. Maskinen drivs för tillfället med biodiesel och är byggd utan förarhytt, men har konventionell drivlina, kran, pendelarmar och sensorer.

– Ett autonomt fordon måste kunna uppfatta sin omgivning. Vi har utrustat maskinen med sensorer för att den ska kunna fatta bra beslut och för att öka säkerheten. Om det till exempel kommer en människa nära ska den stänga av sig själv.

Ny roll för människan

Terrängfordonsplattformen möjliggör en rad forskningssamarbeten med bland annat skogsbolag och lärosäten i Sverige och utomlands. Forskarna undersöker till exempel hur markberedning och transport av biomassa kan göras mer hållbart.

– I skogen är markskador ett stort bekymmer och vi vill minska andelen yta på hyggen som påverkas. I ett av våra projekt jobbar vi ihop med svenska skogsbolag om att markbereda på ett helt annat sätt än i dag.

Förarlösa fordon kommer att förändra både jord- och skogsbruk, menar Magnus. Men ännu är det ett antal år bort innan denna typ av fordon blir vanliga på våra hyggen.

– Människan kommer att finnas med även när de här fordonen går autonomt i skogen, men kommer att göra andra saker. I stället för att sitta i hytten kanske man är en bit bort och styr flera fordon via reglage.

Digital omställning

För att på bästa sätt lyckas göra den digitala omställningen som branschen har framför sig krävs många insatser. Ett litet steg på vägen är projektet DigiTeRRI som finansiera av EU:s Horizon 2020-program.

Tre regioner i tre europeiska länder har gått samman för att gemensamt ta fram visioner och handlingsplaner för en digital omställning utifrån varje regions egna förutsättningar. Arbetsmetoden som används i projektet kallas för RRI, responsible research and innovation.

Bland deltagarnas tolv aktörer från Sverige, Frankrike och Österrike finns Paper Province och en av de tre europeiska regionerna som omfattas av projektet är Värmland.