Demoanläggning för hållbar textilfiber byggs hos Stora Enso

Den globala efterfrågan på nya hållbara textilfibrer är stor och brådskande. Nu byggs en demonstrationsanläggning för tillverkning av sådan fiber på Stora Ensos bruk i Nymölla.

Sedan 2014 har det skånska bolaget Tree to textile utvecklat metoder för att tillverka textilfiber av cellulosa. Bolaget består av H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso och LSCS Invest. Nu investerar de tillsammans 275 miljoner kronor i en demonstrationsanläggning – och får ytterligare 77 miljoner kronor i bidrag från Energimyndigheten.

– Vår teknik har potential att minska textilindustrins miljöpåverkan avsevärt, säger Sigrid Barnekow, vd på Tree to textile.

Klimatmålen ska nås

Textilindustrin domineras i dag av syntetiska fibrer (med olja som råvara) och bomull. Enligt FN:s miljöorgan UNEP står textilindustrin för mer än flyget och sjöfarten tillsammans när det gäller koldioxidutsläpp.

På bruket i skånska Bromölla ska tillverkningen skalas upp så att den nya textilfibern så småningom kan bli tillgänglig för alla.

– Nyckeln till att skapa verklig förändring är samarbete. Vi är en ung organisation och i början av vår resa, men genom att investera i en demonstrationsanläggning är vi äntligen vidare. Nu tar vi år av forskning och utveckling till verklighet, för att öka den biobaserade andelen på textilmarknaden och på så sätt stödja textilbranschens arbete i att nå klimatmålen, säger Roxana Barbieru, ansvarig för nya affärer och samarbeten inom biomaterial på Stora Enso och också ordförande i Tree to textile.

Byggnationen på Nymölla bruk startar våren 2021 och produktionskapaciteten förväntas bli 1500 ton fiber per år.