”Bioekonomi är framtidens ekonomi”

Skogen och bioekonomin är vår räddning. Det var budskapet på bioekonomiriksdagen 2018. Engagerade människor samlades i dagarna två med fullt fokus på skogens enorma möjligheter.

När vi tillsammans med Region Värmland anordnade Sveriges andra bioekonomiriksdag kom politiker, näringsliv och experter till CCC i Karlstad för att tala om hur vi kan realisera en framtida bioekonomi. Ett 30-tal föreläsare vred och vände på idéer, tankar och delade med sig av sin kunskap. Föreläsningar varvades med debatter och panelsamtal och dryga 170 personer i publiken lyssnade och var delaktiga genom att rösta på sina mobiler och ställa frågor direkt till talarna.

– Vi vill ge ett budskap till politiken, ge varandra kunskap och inspiration. Gör vi något bra av skogen går vi en ljus framtid till mötes, sa Maria Hollander, vd på Paper Province.

Värmland ligger långt framme. Här finns kunskap, forskning, testbäddar och inte minst råvara.

– Skogen är vår stora möjlighet och bioekonomi är framtidens ekonomi. Vårt största tillväxtområde. Men vi är inte ensamma. Vi måste vrida och vända på ekvationen och se varandras perspektiv, sa regionråd Stina Höök i sitt inledningstal.

Frågor som dryftades var exempelvis vilken betydelse bioekonomin har för den ekonomiska tillväxten, hur vi genomför bioekonomi nationellt och i EU, vilka krav konsumenterna ställer, hur bioekonomin kan ge oss fler och starkare småföretag och hur kompetensbehovet ser ut i branschen.

Här är ett litet, litet axplock med spridda citat från de två intensiva dagarna:

“Politikerna är överens om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi ska gå före som en permanent världsutställning. Men politikerna kan inte uppfylla sina löften själva. We need you.”
Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores och moderator på bioekonomiriksdagen.

“Potentialen med skogen är fantastisk. Vi tar in samma mängd trä i våra fabriker, men producerar mer och mer och mer. Det är tack vare att vi jobbar tillsammans med kemiindustrin för att ta hand om det som blir kvar i kokaren.”
Lena Ek, ordförande Södra.

“Finland, USA, EU… Land efter land har strategier för bioekonomi men var är den svenska?”
Per Lyvall, Sverigechef på Stora Enso.

“Allt som tillverkas av fossila material kan tillverkas av biomassa i morgon.”
Pär Larsson, platschef på Stora Enso Gruvöns sågverk.

“Vi måste värna om skogsresurserna och ha en klok debatt. Vi har en förnybar resurs som vi kan sköta så att den aldrig tar slut. För hundra år sedan hade vi en kaka skog, nu har vi två kakor, plus att vi ätit upp fyra.”
Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna.

“Det är en resursparadox. Vi tror att biomassan ska lösa alla problem. Men det finns inte biomassa till allt vi vill göra. Vi måste använda den där den mest behövs – som ett komplement till annat.”
Staffan Laestadius, professor på KTH.

“Att låta träfiber växa i 100 år för att sedan hugga ner och elda upp den är termodynamiskt vansinne.”
Staffan Laestadius.

“Ska bioekonomin växa behöver vi berättelser om industrin och vad tekniken åstadkommer, så att de unga som vill förändra världen väljer teknik. Vi behöver er hjälp att föra berättelserna vidare.”
Mia Bernhardsen, vd Teknikcollege riksorganisation.

“De företag som engagerar sig i kompetensförsörjningsfrågor får vara med och välja folk först.”
Mia Bernhardsen.

Image

Marja Wängestam

Kommunikatör

+46(0)734-22 82 09

marja.wangestam@paperprovince.com