Besök som främjar samarbetet med Norge

8 maj hade Paper Province besök av en delegation som representerar Norges skogliga bioekonomi. Mötet är en del i det svensk-norska projektet The Bioeconomy Region och förstärker den fortsatta samverkan mellan länderna.

I snart två år har Paper Province varit en av de drivande krafterna i projektet The Bioeconomy Region, ihop med Region Värmland, Region Dalarna, Säffle Kommun och fyra fylkeskommuner i Norge. Interreg-projektet går ut på att snabba på näringslivets kommersialisering av nya produkter och tjänster med koppling till skogen.

8 maj nåddes en milstolpe i det svensk-norska samarbetet när en grupp från Norge kom till Karlstad för att lära känna Paper Province, våra samarbetspartner och projektet. Syftet med träffen för båda parter var att knyta kontakt med sina motsvarigheter på respektive sida av gränsen.

– Det bästa verktyget för att fördjupa samarbeten är att träffas öga mot öga. Besöket har lagt en riktigt bra grund för vårt fortsatta arbete med att utveckla företagen och regionen, säger Gunnar Hellerström som är projektledare hos Paper Province och var värd för besöket.

Träffade företag och forskare

Gästerna kom från Norwegian Wood Cluster, Treklyngen, Pan Innovasjon, Investinor, Norges Skogeierforbund och Innovasjon Norge. Studieresan gav inblickar och samtal med bland andra Innovation Park, Sting Bioeconomy, Triton Valsteknik och Bäckebrons sågverk.

Forskargruppen NewDeP på Karlstads universitet berättade om sin forskning som handlar om att göra högkvalitativa pellets av förnyelsebart material, på ett hållbart och energieffektivt sätt.

– Det var en lyckad resa både professionellt och socialt. Efter mötet fick vi möjlighet att reflektera över erfarenheter och skillnader mellan Norge och Sverige, säger Rolf Jarle Aaberg, vd på Treklyngen.

”Fantastisk utveckling inom bearbetning av trä”

– Sverige och Karlstadsregionen har haft en fantastisk utveckling inom bearbetning av trä. Sågverk och trämekanik har utvecklats i båda länderna, men det verkar som att Norge har arbetat längre och mer strategiskt för att främja modern husbyggnad i trä. Kanske kan marknadsutveckling, lagstiftning, samarbete mellan industrin, byggbranschen och myndigheter leda till erfarenhetsutbyte mellan aktörer på båda sidor av gränsen, hoppas Rolf Jarle Aaberg.

Läs mer om projektet på bioeconomyregion.com