Åtta miljoner för att stötta företag som drabbats av coronakrisen

Paper Province får, tillsammans med tre regionala aktörer, åtta miljoner kronor till EU-projektet Ställ om – utökad rådgivning och innovation i Värmland. Ambitionen är att stötta värmländska företag som har drabbats av covid-19-krisen att ställa om och innovera nya produkter och tjänster.

Då pandemin slår hårt mot värmländsk ekonomi fördelar Europeiska regionala utvecklingsfonden, i en unikt snabb process, stöd till regionala företag. Projektet ska ledas av Karlstad Innovation Park i nära samverkan med Compare, IUC Stål & Verkstad och Paper Province.

–  När vi har varit i kontakt med våra medlemsföretag förstår vi att vissa upplevt en rejäl inbromsning i och med pandemin. Vissa är i behov av akuta stödåtgärder. Andra är oroliga för de mer långsiktiga effekterna och hur man kan vara på tå och växla upp igen när samhället börjar återgå till en mer normal tillvaro. Så det vi ska göra är bland annat att titta på hur företagens befintliga produkter och tjänster kan utvecklas för att tjäna mer pengar. Vi vill hjälpa dem att klara sig genom krisen och att rusta inför tiden efter, säger Per Myhrén, projektledare på Paper Province.

Under och efter pandemin

Kortsiktigt ska projektet stärka företagens förutsättningar att klara krisen genom att bland annat stötta digital omställning och öka kunskapen om marknaden.

På längre sikt ska det bidra till ett mer hållbart och effektivt utnyttjande av resurser, tjänsteutveckling samt utveckling av metoder och modeller som bidrar till ökad konkurrenskraft.

– När krisen först kom var vi snabbt igång med “Vi ställer om tillsammans” där vi hjälpt 23 bolag att övervintra och hitta hållbara affärsmodeller bortom krisen. Den nya finansieringen ger oss goda möjligheter att hjälpa några för Värmland viktiga branscher i deras omställningsarbete. Vi får möjlighet att stötta med både akuta åtgärder men också att arbeta mer på djupet med bolagens värdeerbjudande i ett kommande tjänsteinnovationslabb, säger Fredrik Lindroos, vd på Innovation Park.

En styrka är samarbetet mellan de stora företagsklustren och Innovation Park. Detta ger mycket goda möjligheter till utvecklade av metoder, arbetssätt och samarbeten som kan få god spridning i regionen, både under och efter projektperioden som sträcker sig året ut 2022.

Image

Per Myhrén

Project Manager

+46 (0)70 214 08 36

per.myhren@paperprovince.com