Affärsnytta med inkluderande ledarskap

Det finns gott om fördelar med ett inkluderande ledarskap. ”De bolag som är duktiga på att jobba med jämställdhet och inkludering är ofta bra på andra saker också”. Det säger Pär Lärkeryd, vd på Norra Skogsägarna.

Den 11 september deltog närmare 40 personer på en heldag om Inkluderande ledarskap arrangerad av Paper Province. Inkluderande ledarskap handlar om jämställdhet i företagen och jämlik rekrytering.

På programmet stod bland annat en föreläsning med Pär Lärkeryd från Norra Skogsägarna. Han pratade om affärsnyttan med inkludering och visade exempel från sitt eget arbetsliv. Han har aktivt arbetat med jämställdhet för att öka tillväxten. På Indexator i Vindeln ökade han andelen kvinnor i bolaget eftersom de ”hade tömt marknaden på män som vill jobba i verkstad”. Han berättade också om sin nuvarande position som vd för Norra Skogsägarna som under många år backat och tappat omsättning. Han såg att 40 procent av deras potentiella kunder är kvinnor som äger skog och som inte själva bor i området. Detta kräver andra marknadsstrategier än de branschen tidigare hade använt. Idag får Norra Skogsägarna flera nya skogsägare som kunder tack vare en tydlig strategi.

Pär Lärkeryds tips

Tre viktiga tips

Per Lärkeryd lämnade tre viktiga tips till deltagarna:

Hitta ert eget varför. Varför jobbar ni med jämställdhet? Prata mycket om varför ni vill jobba med jämställdhet, ju mer ni pratar om det, desto fler idéer kommer ni att få av er omgivning, personal osv.

Ha en tydlig struktur för hur arbetet ska styras. Var tydlig med rollfördelning och se till att det är väl förankrat på högsta ledningsnivå i bolaget. Utan att ledningen är med kommer lite att hända.

Glöm inte kunskap om jämställdhet. Det är inte ett separat rör utanför verksamhetsplanen, utan ska behandlas som alla andra strategiska frågor.

Fortsättning följer….

Pär Lärkeryd drog paralleller till om ni arbetar med LEAN. Det gör ni inte utan att veta varför ni gör det, vem som har ansvaret och inte utan utbildning. Det är likadant med jämställdhet.

Dagen var en avslutning på det ett år långa ledarskapsprogrammet som åtta av Paper Province medlemsföretag gått. Fokus har legat på att arbeta mer inkluderande för ökad tillväxt i bolagen. Paper Province har som ambition att köra ännu ett ledarskapsprogram med liknande upplägg. Är du intresserad av att gå eller har du några ledare hos er som behöver mer kunskap om inkluderande ledarskap – hör av er med intresseanmälan här.