De två första yrkesvuxutbildningarna i Värmland att bli certifierade av Teknikcollege

Den 21 september mottogs det glädjande beskedet att två yrkesvuxutbildningar på Älvstrandsgymnasiet blir de första i Värmland att bli certifierade av Teknikcollege. Det handlar om  yrkesvuxenutbildningarna El & Energi, Automation och Industriteknik Grund.

Dan Forkéus, rektor vuxenutbildning, Älvstrandsgymnasiet

– Vi är jätteglada att vi nu fått yrkesvuxutbildningar certifierade! Genom Teknikcollege får studenterna kontakt med arbetslivet och på så sätt får vi en bättre matchning efter de krav som ställs. Studenterna får tillgång till den moderna teknik som finns ute på arbetsplatserna idag. Med de här nya certifieringarna för yrkesvux stärker Älvstrandsgymnasiet i Hagfors sin profil inom teknikutbildning, säger Dan Forkéus, rektor för vuxenutbildningen på Älvstrandsgymnasiet.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Idag finns 25 regioner med nära 150 Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare och över 3000 samverkansföretag från norr till söder. Gemensamt för alla regioner är att de har granskats utifrån Teknikcollege åtta kvalitetskriterier.

Teknikcollege Värmland har ett samarbete mellan kommunerna Karlstad, Hammarö, Sunne, Kristinehamn, Hagfors, Arvika, Eda och Säffle. Processledaren Lina Sundberg är anställd hos Paper Province. Sedan tidigare har Teknikcollege certifierat flera gymnasieprogram och yrkeshögskoleutbildningar i Värmland:

Teknikcollege-certifierade gymnasieprogram i Värmland

 • Industritekniska programmet, SG/Broby, Sunne
 • Industritekniska programmet, Taserudsgymnasiet, Arvika
 • Industritekniska programmet, Älvstrandsgymnasiet, Hagfors
 • Industritekniska programmet, Presterudsgymnasiet, Kristinehamn
 • El- och energiprogrammet, Taserudsgymnasiet, Arvika
 • El- och energiprogrammet, Älvstrandsgymnasiet, Hagfors
 • Teknikprogrammet, Solbergagymnasiet, Arvika
 • Teknikprogrammet inkl. ett fjärde år för Gymnasieingengör (Te4), Älvkullegymnasiet, Karlstad
 • Teknikprogrammet, Brogårdsgymnasiet, Kristinehamn
 • Teknikprogrammet, Herrgårdsgymnasiet, Säffle
 • Teknikprogrammet, Älvstrandsgymnasiet, Hagfors
 • Naturvetenskapsprogrammet, Älvstrandsgymnasiet, Hagfors

Teknikcollege-certifierade utbildningar på yrkeshögskola i Värmland

 • Förpackningsdesigner, Brobygrafiska, Sunne
 • Grafisk formgivare/tekniker, Brobygrafiska, Sunne
 • Prepress- och trycktekniker, förpackningsproduktion, Brobygrafiska, Sunne
 • Processtekniker, Karlstad Teknikcenter
 • Anläggningskonstruktör rör/mekanik, Karlstad Teknikcenter
 • Industrirörtekniker, Karlstad Teknikcenter

Teknikcollege-certifierade yrkesvuxutbildningar i Värmland
Och nu kan vi alltså också konstatera att länets två första yrkesvuxutbildningar blivit certifierade:

 • El & Energi, Automation, Älvstrandsgymnasiet, Hagfors
 • Industriteknik Grund, Älvstrandsgymnasiet, Hagfors