WSP bjuder in till nytt miljö- och hållbarhetsnätverk

WSP Miljömanagement välkomnar dig till Värmlands Miljö- och Hållbarhetsnätverk, VMH. Nätverket är en mötesplats för att ge möjlighet till diskussioner, nätverkande och erfarenhetsutbyte samt ta del av kunskap, fakta och aktuella händelser inom miljöområdet.

Är du miljöansvarig, miljösamordnare eller allmänt intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor på ditt företag eller organisation? Och vill du:

 • Diskutera och utbyta erfarenheter med andra i samma roll som du?
 • Lära dig mer om aktuella ämnen inom miljö och hållbarhet?
 • Få ett lokalt perspektiv på det miljö- och hållbarhetsarbete som sker inom regionen?

Då är nätverket rätt för dig!

Om träffarna

Varje träff inleds med en kortare uppdatering gällande nyheter i lagstiftningen samt en introduktion om träffens tema. Sedan diskuterar vi och utbyter erfarenheter kring ämnet.

Exempel på teman är:

 • Klimatavtryck
 • Tillsyn och tillstånd
 • Vatten
 • Biologisk mångfald
 • Energi
 • Strategiskt hållbarhetsarbete
 • Avfall
 • Förorenad mark och Arbetsmiljö.

Teman diskuteras fram gemensamt i gruppen för att ta fram de mest aktuella.

Kommande träffar

Två nätverksträffar är inplanerade under 2021, och fyra under 2022:

 • 13 oktober 2021 Inledande tema, Strategiskt hållbarhetsarbete
 • 15 december 2021
 • 16 februari 2022
 • 18 maj 2022
 • 14 september 2022
 • 16 november 2022

Vi hoppas på att kunna ses fysiskt vid den första träffen! Därefter ses vi fysiskt varannan träff och digitalt via Teams varannan träff. Även vid fysiska tillfällen är det möjligt att delta via Teams om förhinder uppstår.

Träffarna arrangeras normalt mellan kl. 9:30-11:30. Vid fysiska träffas ses vi på WSPs kontor i Karlstad och då ingår fika.

Deltagande

Upp till två personer per företag är välkomna att delta. Platserna är inte personliga så det är möjligt att variera deltagare.

Deltagaravgiften är 8 000 SEK/deltagande företag och år.

För mer information och anmälan, kontakta: Malin Bergström, malin.bergstrom@wsp.com Senaste anmälningsdag är 31 augusti 2021.