Se Boverkets webbinarium om klimatdeklarationer i byggbranschen

Ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan i byggbranschen är på gång. Regeringen vill införa krav på klimatdeklarationer av nya byggnader. Boverkets informerar om den nya lagen i ett webbinarium du får tips på hur din organisation kan förbereda sig.

Kravet på klimatdeklarationer föreslås att börja gälla från den första januari 2022. Därefter måste byggherren redovisa byggnadens klimatpåverkan innan kommunen kan meddela slutbesked. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser och öka kunskapen i branschen om hur klimatpåverkan från byggskedet kan minskas.

Branschfolk kan förbereda sig redan nu inför den nya lagen genom att testa Boverkets klimatdatabas. Läs mer om klimatdatabasen här.

Viktigt seminarium för byggbranschen

Vi tipsar även om ett webbinarium där Boverket förklarar hur klimatdatabasen fungerar och informerar om det kommande lagkravet. Webbinariet vänder sig till byggherrar, byggentreprenörer, arkitekter, projektörer och miljöexperter (LCA) i byggbranschen samt bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer på kommuner.

Se webbinariet här