Wallenberg Wood Science Center besökte Värmland

Under en vecka besökte doktoranderna inom , WWSC, Värmland för att lära mer om innovation och hur man tar en idé till marknad. Drinor och BioExpress fick agera goda exempel.

WWSC är ett gemensamt forskningscenter mellan KTH och Chalmers som syftar till att utveckla nya material från den svenska skogen.

Bakom arrangemanget stod professor Paul Gatenholm, som för andra gången arrangerade resan så att doktoranderna skulle få besöka regionens industrier och lära sig mer om innovationer. Veckan fylldes av studiebesök och kurser kring IPR och innovation.

BioExpress
WWSC besök avslutades hos Paper Province. Här fick de lära sig om innovationsprocessen BioExpress, en process för att snabbt kunna starta upp nya företag inom skoglig bioekonomi. För att knyta ihop säcken fick de direkt efter åka ut till Drinor, det första företaget som gått igenom BioExpress, för att ta sig en titt på verksamheten.
– Besöket hos start-up företaget Drinor och visningen av deras avvattningspress var pricken över i-et enligt flera deltagare, säger Magnus Persson, Paper Province.