Virtuell pappersmaskin för optimering utan produktionsstopp

Ny forskning från Karlstads universitet gör det möjligt att testköra hela pappersmaskiner i en virtuell miljö. På så vis kan optimeringar och liknande göras utan onödiga driftstopp som kostar företag enorma summor pengar.

– Det är nu möjligt att köra pappersprocessen helt virtuellt, utan dyr utrustning, för att ta fram varje pappersmaskins optimala inställningar, bekräftar Björn Sjöstrand, som nyligen disputerat i kemiteknik vid Karlstads universitet.

Genom att använda modeller för en pappersmaskins olika delar tillsammans med varandra, har forskare lyckats ta fram ett sätt att virtuellt köra en pappersmaskin i en dator. De har utvecklat en helt ny modell för den första delen av pappersmaskinen. Sedan använt den tillsammans med modeller för de andra delarna av maskinen. Modellen av pappersmaskinen som helhet, som presenteras i Björn Sjöstrands avhandling, ger papperstillverkare möjlighet att optimera sina maskiner utan att störa produktionen.

– Det är extremt dyrt att störa tillverkningsprocessen, varje timme utebliven produktion är kostsamt för företagen, säger Björn Sjöstrand.

Det är även dyrt och svårt att få till bra tester i laboratoriet.

Men nu, med den nya tekniken, kan forskare och producenter testa hur varje pappersmaskin ska köras för att få högsta möjliga effektivitet utan att behöva störa produktionen eller lägga dyrbar tid i laboratoriet.

För mer information kontakta Björn Sjöstrand, universitetsadjunkt i kemiteknik, på tel 054-700 2358 eller bjorn.sjostrand@kau.se

Avhandlingen hittar du här.