Vindkraftstorn av trä tredubblar energiproduktionen

Behovet av förnybar energi är stort och antalet vindkraftverk ökar ständigt. Nu får traditionella stål- och betongkonstruktioner snart konkurrens av modulära vindkraftstorn i trä, som är miljövänligare, billigare och har potential att tredubbla energiproduktionen. De modulära tornen utvecklas av Paper Province medlemsföretag Modvion.

För att öka vindkraftsverkens produktion krävs högre torn. Men transporten av tornen sätter stopp för detta. Vindkraftstorn över 100 meter överstiger nämligen maxbredden för bred last inom EU som är 4,5 meter. Företaget Modvion löser problemet genom att använda moduler och företaget håller just nu på att verifiera produkten.

– Vår patenterade lösning bygger på moduler av förnybart material i limträ. Materialet gör det 30-40% billigare att bygga, berättar Otto Lundman, affärsutvecklare på Modvion.

Modvions vinkraftverkstorn av trä

Konstruktionsmetoden av Modvions vindkraftstorn i limträ är patenterad.

Modulerna gör det enklare att bygga högre torn vilket innebär att man kan använda större generatorer, längre rotorblad och nå starkare vindar.

– Genom att bygga ett 150 meter högt torn istället för 100 meter, skapas potential att tredubbla energiproduktionen, säger Otto Lundman.

Utveckling med fokus på hållbarhet

Globalt byggs omkring 20 000 nya torn per år och i Sverige pågår flera stora parkbyggnationer. Traditionellt har vindkraftsverk byggts i stål och betong men detta är dyrt och har negativ inverkan på miljön.

– Allt fler får upp ögonen för limträ som konstruktionsmaterial. Vindkraften är vår främsta hållbara energikälla och vår vision är att bygga förnybar energi i förnybar konstruktion – trä är det mest hållbara materialet vi har, säger Otto Lundman.

Idén växte fram hos arkitekten David Olivegren som började undersöka hur man kan bygga vindkraftstornen på ett bättre sätt. Tillsammans med Joakim Örneblad och Otto Lundman, som då studerande vid masterprogrammet Chalmers School of Entrepreneurship, har affärsidén utvecklats under drygt två år. Idag består teamet av de tre grundarna, rådgivare och en nyligen anställd utvecklingsingenjör.

Snabbare utvecklingsprocess med rätt kontakter

Modvion är nytt medlemsföretag hos Paper Province och har sett många fördelar med klustret.

– Vi har redan rekryterat nya rådgivare via Paper Province och hoppas på att få kontakter och nya tankar om hur vi bäst går tillväga för att komma framåt, säger Otto Lundman.

modvions vindkraftstorn av trä är enklare att transportera

Modvions vindkraftstorn av trä är enklare och billigare att transportera

Under hösten kommer företaget accelerera ytterligare genom att bli en del av BioExpress, vilket är ett koncept utvecklat av Paper Province som syftar till att ta innovationer snabbare ut till marknaden. Det som vanligen kan ta mer än ett år, går här på omkring tre månader.

– Det handlar om att få kontakt med rätt personer tidigt och än så länge ser det lovande ut. Vi ser fram emot processen, säger Otto Lundman.

/Hanna Grevelius