Vill inspirera andra till innovativa cirkulära lösningar

Karlstadföretaget och Paper Provincemedlemmarna Mewab fick i veckan besked om att de tilldelats  54,6 miljoner kronor genom Klimatklivet för starta upp produktion av biokol från slam. En ny anläggning ska byggas strax utanför Karlstad som blir världsunik i sitt slag.

– Det känns jätteroligt och vi är många på företaget som är glada nu, säger Per Ljungberg, operativ chef på Mewab.

Per Ljungberg, operativ chef Mewab.

I och med tillskottet på nästan 55 miljoner kronor kan arbetet börja i princip direkt. 

– Under 2022 blir det mycket förberedelser med bland annat bygglov och andra olika tillståndsarbeten. Förhoppningsvis börjar vi bygga anläggningen våren 2023, säger Per Ljungberg.

“Känns jättekul att leda utvecklingen”

Mewab arbetar inom den cirkulära ekonomin och är idag verksamma inom återanvändning och förädling av restprodukter inom tre olika områden; lantbruk, återvinning och deponikonstruktion.

– Skogs- och pappersindustrin är ju vår basindustri här i Värmland så det känns jättekul att få leda den här utvecklingen och att förhoppningsvis kunna inspirera andra till innovativa cirkulära lösningar. 

Mewabs biokol ska ersätta torv i olika typer av jordprodukter. Fördelarna med att använda biokol i jord är att det binder koldioxid under längre tid och fungerar som en närings och vattenreserv när det används som jordförbättring i jordbruket eller i parker, grönområden och trädgårdar. 

Många positiva egenskaper med biokol

Thomas Skeppstedt, näringslivsutvecklare Karlstads kommun och Per Ljungberg, Mewab.

Tack vare biokolet kan även användningen av torv minska som ger utsläpp av växthusgaser. Mewab ska också införa en komposteringsmetod som minskar utsläppen av metangas och koldioxid i sin nya anläggning. Allt som går att ta hand om ska tas omhand i den nya anläggningen.

– Det som driver mig personligen är tanken på att vi bara har ett jordklot och det är ändligt. Vi måste bli bättre på att ta hand om resurserna som finns tillgängliga, säger Per

Ljungberg. Vi är i grund och botten ett lantbruksföretag som står med båda fötterna i myllan.

Lokalproduceread biokol snart på marknaden

Tankarna på att börja producera biokol startade redan 2018 och sedan dess har Mewab jobbat stenhårt för att få det att bli verklighet. 

 – Om två år hoppas jag att vi kan börja leverera lokalproducerad biokol tillverkad av råvara från våra Värmländska pappersbruk, så nu börjar det riktiga arbetet.

Anläggningen strax utanför Karlstad kommer dessutom att bli unik i sitt slag.

– Sättet vi kommer göra det här på gör oss världsunika, säger Per Ljungberg.

Ingrid Ivars, Business Värmland, Sandra Sundbäck, Paper Province, Per Ljungberg, Mewab, Thomas Skeppstedt, Karlstads kommun och Magnus Persson Paper Province.