Vill du arrangera vår innovationstävling?

Vi står just nu i startgroparna för att ta fram ett upphandlingsdokument för arrangemang av en innovations-/affärstävling till ett av våra projekt. Inför det vill vi erbjuda företag möjligheten att redan nu vara med och påverka underlaget.

Paper Province kommer under våren att upphandla konsulttjänster för att arrangera en innovations-/affärstävling. Vi söker dig som tidigare gjort det och lyckats få in många tävlingsbidrag, nått en bred publik och fått bra genomslagskraft medialt.

Med denna inbjudan vill vi ge företag som agerar på aktuell marknad möjlighet att delta i förarbetet inför framtagandet av ett upphandlingsdokument.

På sidan e-Avrop kan du fram till den 1 februari skicka in en ansökan om att starta en dialog med oss kring detta. Har du inte inloggning kan du enkelt skapa det när du besöker sidan.

Missa nu inte chansen att vara med från start i vår upphandlingsprocess.

Här hittar du underlaget