Viktig väg framåt stakades ut

Vilka strategiska områden ska Paper Province arbeta med de närmaste tre åren? Ja, det var den viktigaste frågan när medlemsföretag, anställda, styrelse och representanter från Akademin samlades till en strategidag den 16 april.

Huvudsyftet med dagen var att skapa diskussioner kring vägen fram till 2023, då de tioåriga tillväxtprojekten med Vinnova avslutas i sin nuvarande form.

– Jag får inte uppfattningen att vi helt ska styra om verksamheten. Skapandet av internationell lyskraft är central och det råder det stor samstämmighet kring, säger Paul Nemes, vice VD på Paper Province.

Att fortsätta kraftsamla regionalt och skapa en internationell innovationshub är två åtgärder som alla var överens om.

– Vi behöver attrahera unga och skapa intresse för att säkra kompetensförsörjningen. Det är också viktigt att lyfta den akademiska kopplingen, dels i innovationsarbetet men också för att konkret stärka klustrets framtidsutsikter, säger Paul Nemes.

Trendspaning

Dagen inleddes med en trendspaning där fyra aktuella områden listades:

  • Specialisering, framförallt om Paper Province mål med internationalisering ska lyckas.
  • Att Paper Province driver utvecklingen av den skogliga bioekonomin, något som kräver lobbying och kommunikation.
  • Att ingå i större internationella sammanhang och samarbeta med aktörer utomlands.
  • Att arbeta för att hamna högre upp i värdekedjan.

Aktiviteter de kommande åren

Paper Province har fyra strategiska områden som vi arbetar enligt: innovation och utveckling, kompetensförsörjning, internationalisering och regional tillväxt. Flera av de idéer och aktiviteter som kom fram under strategidagen rörde just de fyra områdena.

– Vi ska fortsatt stärka vår möjlighet att demonstrera bioekonomi i praktiken, exempelvis genom att bygga starka testbäddsmiljöer. Testbäddarnas långsiktighet är viktigt, den omgivande miljön med kompetens, företag och finansieringsstöd är vad vi erbjuder, säger Paul Nemes.

Resultat av medlemsenkäten

Vid strategidagen redovisades den nyligen genomförda medlemsenkäten, där det framgår att orsaken till att vara med i Paper Province framförallt är tillgång till ett dynamiskt nätverk. Genom Paper Province proaktiva arbetssätt skapar vi mötesplatser genom seminarier och mässor. Möjligheten att få projektledning av Paper Province rådgivare är en viktig förmån för våra medlemmar.

Några av de frågor kom kom upp var hur vi ska jobba för att nå ut mer internationellt.