“Vi sprider budskapet om bioekonomi”

Fossila råvaror ska bort och ersättas av gröna förnybara råvaror. Det är vad bioekonomi handlar om och vad Paper Province och c/o diskuterade under Bioekonomidagen.

Paper Province 2.0 heter ett stort program som leds av oss på Paper Province. I dagligt tal kallar vi det för Vinnväxt, som är namnet på Vinnovas och regionala medfinansiärers satsning. 2013 beviljades vi finansiering som totalt kommer omsätta 130 miljoner kronor, som vi tillsammans med andra satsar på den superviktiga omställningen till bioekonomi. Vi ska vara en demonstrator som visar hur bioekonomi fungerar i praktiken.

Fyra år sedan starten

Vinnväxt har pågått i cirka fyra år och igår träffades en rad människor som är med i programmet för att knyta ihop säcken och blicka framåt. Med på mötet var bland annat forskare från Karlstads universitet, RISE, Region Värmland och ansvariga för de testbäddar som finns för att testa nya idéer i utvecklingsfasen. 

– Under de här åren har processer satts igång; testbäddarna etablerats, nätverk bildats och saker fallit på plats. Nu är läge att växla upp ännu mer genom att dra nytta av våra samlade resurser och styrkor, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province.

Region med gott rykte

Vi har kommit långt i Sverige när det gäller hållbar skogsindustri – och särskilt i Paper Province-regionen. Regionen har ett gott rykte. Här finns råvarorna, kompetensen, industrianläggningarna och infrastrukturen.  

– Vi arbetar med allt från industriella symbioser till att utveckla ett mer hållbart skogsbruk. Vi måste ständigt blicka framåt, öka effektiviteten och skapa nya innovationer och lösningar.  

Karlstads universitet är medfinansiär i Vinnväxt med flera forskare kopplade till projektet. Och det var en positiv bild som kom fram under dagen. Maria Sandberg som forskar om hur bioplast och vätgas kan produceras av restprodukter från pappersbruken berättade om en otrolig medvind i bioekonomiarbetet. Alla projekt de ansökt om den senaste tiden har blivit beviljade.  

Ambassadörer för projektet

Under mötet, som varade hela dagen, pågick diskussioner om de olika delarna i projekten och hur vi bäst når ut med budskapet om bioekonomi.  

– Det är viktigt att alla har kunskap om vad de andra gör. Alla ska kunna vara ambassadörer och tala gott om projektet. Men för att göra det måste alla känna ett ägarskap, att man ingår i helheten.  

Viktigt nå ut internationellt

En annan viktig punkt handlade om hur vi kan öka räckvidden och gå ut med vårt budskap även internationellt.  

– Vi har lärt oss under hundra år hur vi ska sköta vår skogsindustri i samverkan med naturen. Men andra länder är fortfarande på den nivå vi var på 30-talet – man spottar ut allt i sjön. Vi måste nå ut med vårt hållbara arbetssätt.