”Vi ska få bort fossila utsläpp och främja bioekonomin”

Landsbygdsminister Sven-Erich Bucht (S) deltog på Bioekonomiriksdagen 2018. Han talade om vägen framåt för en bioekonomi och hur vi tillsamman kan göra den verklig. ”Biomassa är en förutsättning för att vi ska komma igång med fossilfritt.”

Bucht beskrev regeringens klimatpolitik med insatser som energikommissionen, innovationsrådet och det nationella skogsprogrammet.

– Alla de här processerna syftar till att säkerställa långsiktiga politiska spelregler som styr oss bort från det fossila beroendet.

Ett av områdena i regeringens strategiska samhällsprogram handlar om omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

– Det arbetet drivs fram av aktörer i näringslivet, den offentliga sektorn och universiteten. De har gjort ett väldigt bra jobb, sa Sven-Erich Bucht och gav några exempel på vad arbetet lett fram till:

  • 100 miljoner kronor har avsatts för utvecklingen av flygbränsle under tre år.
  • SLU har tilldelats medel för att utveckla en kompetensplattform för växtförädling.
  • En delegation ska inrättas för cirkulär och biobaserad ekonomi.
  • Projektet Treesearch har tilldelats medel från Vinnova för att ta fram nya material från skogsråvaran.
  • Ett fördjupat samarbete med Finland inom bioekonomiområdet.

Från fattigt till rikt land

Sven-Erich Bucht betonade vikten av ett hållbart skogsbruk för den svenska ekonomin.

– Skogsbruket har haft en enorm betydelse. Den har bidragit till att lyfta det här landet som i början av 1900-talet var ett av Europas fattigaste.

Genom en ökad användning av våra skogar kan vi fasa ut den fossila energin och stärka industrins konkurrenskraft och tillväxt, menade Bucht.

– Det går inte att komma ifrån – biomassa är en förutsättning för att vi ska komma igång med fossilfritt. En ökad användning av förnybara resurser är inte längre ett alternativ, det är en överlevnadsfaktor för världen.

Han fortsatte:

– Vi ska få bort fossila utsläpp och främja bioekonomin. Det kommer att krävas tid och tålamod.

Image

Marja Wängestam

Kommunikatör

+46(0)734-22 82 09

marja.wangestam@paperprovince.com