Vi gör forskning till film

På Karlstads universitet pågår forskningen för fullt. Men vad har man kommit fram till? Vi har pratat med flera forskare för att ta reda på vilka förpackningar som faktiskt minskar matsvinnet mest, vad man kan göra av träd, hur restvattnet från bruken tas omhand och hur framtiden ser ut för pappret. För att dela med oss av kunskapen har vi tagit fram fem filmer.

De fem filmerna är en serie – en del av projektet Klimatsmart innovation som Paper Province arbetar med. Syftet med filmerna är främst tre saker; att synliggöra forskningen, att locka företag att delta i innovationsprojekt samt att visa upp Karlstads universitet och den skogliga forskningen som de bedriver för att på så vis locka studenter och säkerställa att branschkompetens finns.

– Med filmerna vill vi också visa på kopplingen mellan forskningen och vilken nytta den kan göra för oss som medborgare. Att vi får större förståelse för hur våra val i vardagen faktiskt har en påverkan på miljön långsiktigt, säger Per Myrén, projektledare på Paper Province.

Innan projektet avslutas kommer två till filmer kopplade till forskningen som bedrivs på universitetet och skoglig bioekonomi att göras. Samtliga filmer hittar du här.